Raadsdebat Onderzoek Informatiebeveiliging ‘Bewustwording als sleutel’

Gisteravond vond het raadsdebat plaats over de staat van informatiebeveiliging nav het Rekenkamercommissie onderzoek. HAP heeft betoogd dat we moeten streven naar een moderne en dynamische veiligheidsorganisatie: Een organisatie waar de gegevens van inwoners en ondernemers veilig bewaakt worden, een organisatie die oplettend is en het speelveld van informatiebeveiliging goed kent, en weerbaar is als er een aanval heeft plaatsgevonden. Dit is wat inwoners van een moderne digitale gemeente in 2016 mogen verwachten. Dit betekent dat we ook hulp van buitenaf in moeten schakelen. Bijvoorbeeld de hulp van ethische hackers. Ethische hackers werken niet alleen bij bedrijven maar zijn vaak ook mensen die vrijwillig organisaties helpen bij het ontdekken en dichten van gaten in de beveiliging. De wethouder heeft toegezegd dit in het nieuwe plan van aanpak op te nemen.

HAP kwam zelf tot de volgende conclusie na het lezen van het rapport: Het informatiebeveiligingsbeleid dat wij in 2013 met elkaar hebben vastgesteld is afdoende, maar niet in lijn met het huidige volwassenheidsniveau en de huidige staat van informatiebeveiliging van de gemeente. Kortom, het papier loopt voor op de werkelijkheid. HAP betoogde daarom tijdens het debat om goede afspraken te maken over het ambitieniveau dat we willen nastreven. Een niveau waarbij we werken conform landelijke richtlijnen; deze richtlijnen zijn gedocumenteerd en belegd in de organisatie waardoor mensen zich ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. En risico’s worden tijdig gesignaleerd en afgeslagen. Dat betekent, waar we nu op een schaal van 5, op niveau 1 á 2 zitten, wil HAP een stapje extra, minstens niveau 3.

De uitkomst van het debat is dat er een plan van aanpak komt, waarna besloten kan worden welk niveau van informatiebeveiliging Haarlemmermeer wil. Dit plan van aanpak wordt nog voor de Voorjaarsnota naar de Raad toegestuurd. Het hele debat is hier terug te bekijken.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!