Reactie amendement startnotitie MRA innovatiecluster

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het College van b&w gesteld:

Geacht College,

Op 18 juli jl. ontvingen wij een brief met een reactie op het amendement van HAP betreffende het onderwerp ‘startnotitie MRA innovatiecluster’. Naar de beleving van mijn fractie worden er in de brief zaken benoemd die niet direct te maken hebben met hetgeen gevraagd werd in het aangenomen amendement. Daarnaast vinden wij de reactie op het amendement nog weinig concreet in relatie tot het aangenomen amendement en hebben daarom de volgende vragen voor u:

  1. Wat is de reden dat het College niet met de door de Raad gevraagde startnotitie is gekomen, maar uiteindelijk met een brief?

De gemeenteraad heeft meerdere malen de wens uitgesproken voor het onderzoeken van het vestigen van HBO en/of Universitair onderwijs in Haarlemmermeer, al dan niet via een dependance van een bestaande instelling. Uw brief maakt niet duidelijk wat u nu gaat doen.

  1. Wat gaat het College nog dit jaar concreet doen om het vestigen van een dependance HBO/Universitair onderwijs te onderzoeken?

Verder was het amendement gericht op het vestigen van een high tech innovatiecluster. Wij lezen in uw brief dat er veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie rondom de Circular Expo. Echter missen we nog de door de gemeenteraad gevraagde elementen van ICT en logistiek. Beide essentieel voor het voortbestaan en de welvaart van Haarlemmermeer.

  1. Waarom heeft het College er voor gekozen deze elementen niet te benoemen in de brief?
  2. Bent u alsnog bereid deze twee thema’s op te nemen in het programma van The Valley?

 

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

Tim van Essen
Raadslid HAP

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!