Ruime meerderheid gemeenteraad voor noodopvang in Vijfhuizen

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het college in ruime meerderheid gesteund om uitvoering te geven aan noodopvang van 300 vluchtelingen. In tegenstelling tot wat in de media wordt bericht, wisten alle politieke partijen vooraf heel goed dat de komst van noodopvang een bevoegdheid van B en W is, evenals dat 400 vluchtelingen het minimum is van het COA en voor de gemeente tevens het maximum op te vangen vluchtelingen.
Omdat het een belangrijk besluit is, heeft B en W het voorstel toch aan de gemeenteraad voorgelegd ter bespreking. De gemeenteraad had wel degelijk een mogelijkheid om een andere koers te kiezen. Dan had de raad in meerderheid via het indienen van een motie de gegeven opdracht terug moeten nemen of aan moeten passen. Maar gedurende de beraadslagingen bleek dat niet nodig. Een ruime meerderheid steunde het voorstel in navolging van de opdracht die de gemeenteraad het college zelf heeft gegeven. De gemeenteraad had in haar opdracht nadrukkelijk B en W verzocht met de inwoners in gesprek te gaan om draagvlak te creëren en dat is ook ruimschoots gebeurd. Niets is aan het toeval overgelaten, vele momenten zijn gepasseerd waarin inwoners hun mening konden geven.
Dat er nu een beeld is ontstaan dat er niet zou zijn geluisterd naar de inwoners is bezijden de waarheid. Zichtbaar zijn de zorgen opgepakt en ten positieve gekeerd naar de inwoners. Iedereen weet dat 4400 tevreden Vijfhuizense inwoners een utopie is. Maar gezien de inzet van maatschappelijke instanties, verenigingsleven, scholen, gezamenlijke kerken en vele aanmeldingen van Vijfhuizense vrijwilligers is er voldoende draagkracht en draagvlak onder Vijfhuizenaren. Ook naar de wensen van de inwoners over de omvang van de groep is geluisterd. Het aantal vluchtelingen is teruggebracht van 400 naar 300. Bovendien is er een begeleidingsgroep gevormd van betrokken Vijfhuizenaren die een zwaarwegende stem hebben om na 2 en 5 maanden op basis van opgedane ervaringen de situatie te heroverwegen en bij te stellen. HAP vindt dat terecht en een passende vorm van participatie van en door inwoners van Vijfhuizen.
Het was teleurstellend dat het debat onvoldoende ging over de belangen van vluchtelingen en hun hoop op een betere toekomst. Partijen hadden meer oog voor het bekritiseren van het participatietraject en het noemen van aantallen op te vangen vluchtelingen.
Geen van de partijen bleek in staat om hun kritiek te staven met inhoudelijke argumenten waarom 200 wel en 300 vluchtelingen niet zou kunnen. De voorzitter van de Vereniging Dorpsraad Vijfhuizen plaatste dit in het juiste perspectief: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor het genoemde aantal van 200. Het is een algemene indruk van gevoelens.
Wij hebben er vertrouwen in dat de noodopvang in Vijfhuizen op een goede manier gerealiseerd kan worden, zoals Vijfhuizen ook eerder nieuwe inwoners met een warme hand heeft verwelkomd.

Johan Rip
Fractievoorzitter HAP

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!