Schriftelijke vragen noodzaak kunstgrasveld SC Badhoevedorp

Onderstaande schriftelijke vragen heeft HAP gesteld over de noodzaak van een kunstgrasveld voor SC Badhoevedorp.

Geacht College,

Gezien de berichtgevingen in de lokale kranten, op Meerradio en bij RTV-NH en het feit dat zij ten einde raad zijn en sinds de Kerstdagen bijna alle wedstrijden vanwege slechte velden heeft moeten aflasten, is de noodzaak voor een goed kunstgrasveld voor vereniging SCB meer dan noodzakelijk geworden. Naar aanleiding van de raadsessie op 14 januari jl. en de vragen die HAP heeft gesteld tijdens de vergadering en de beantwoording van de wethouder Sport gaf, acht mijn fractie het noodzakelijk om aanvullende vragen te moeten stellen om het nut en de noodzaak van de aanleg van een kunstgrasveld bij SCB nader te verklaren.

De vragen die HAP in de raadsessie stelde m.b.t. de aanleg van een kunstgrasveld op het huidige complex bij SCB waren als volgt:

‘SCB heeft veel te kampen met het slechte onderhoud waardoor meerdere wedstrijden en trainingen niet plaats kunnen vinden. Zij hebben het college ook om een kunstgrasveld gevraagd: hun ‘eerste’. We lezen in de nota nu dat vwb SCB hier niet ‘het nut en de noodzaak’ van wordt ingezien. Kunt u de Raad uitleggen waarom u dat niet inziet en welk beleid en welke eisen u hanteert om te beslissen of een vereniging wel of niet een kunstgrasveld toegekend krijgt? (1)
En hoe verklaart u dan dat in de nieuwe situatie op De Veldpost, SCB wél al een kunstgrasveld toegekend heeft gekregen’ (2)
Uw antwoord hierop was dat om de ‘nut en noodzaak’ vast te stellen u, (1) ‘de normen van de bonden hanteert’. Dit is voor u ‘het uitgangspunt om sport(kunstgras)velden al dan niet aan te leggen’. En als tweede uitgangspunt zegt u dat: ‘de capaciteit op de sportvelden wel blijvend moet zijn’. De verklaring die u geeft m.b.t. (2) waarom er wel al in het ontwerp een kunstgrasveld voor SCB in De Veldpost is opgenomen, antwoord u dat ‘in het kader van de te verwachte groei van SCB’ dat de reden is.
Enerzijds zegt u dat spelersaantallen (leden) blijvend moeten zijn. Iets wat wij vooraf echter niet kunnen voorzien, maar achteraf pas kunnen bepalen. En anderzijds zegt u vooraf al te weten dat u door een verwachte groei al een kunstgrasveld aan SCB heeft toegekend, waarbij wij weten dat De Veldpost naar alle waarschijnlijkheid pas tussen 2020-2025 aangelegd gaat worden.

Vraag 1: Wij constateren een tegenstrijdigheid in uw beantwoording. Kunt u dat nog eens uiteen zetten wat u precies bedoelt?

Mijn fractie heeft begrepen dat de KNVB (dé voetbalbond in Nederland en de bond waar u naar refereert in uw antwoord op 14 januari jl.) , namens deze, de Verenigingsadviseur, stelt dat:
‘De vereniging (SCB) heeft volgens de behoeftebepaling op zaterdag 2 en zondag 1 wedstrijdenveld(en) nodig voor het aantal teams dat ze hebben ingeschreven bij de KNVB.’

De vereniging (SCB) kent een gemiddelde trainingsarbeid 755 trainingsuren. Omgerekend betekent dit een behoefte van 1 kunstgrastrainingsveld) of 1,5 natuurgrastrainingsveld. Primair kunnen er geen trainingen op de natuurgras wedstrijdvelden plaatsvinden. Op kunstgrasvelden kunnen zowel wedstrijden als trainingen plaatsvinden.’

Vraag 2: Uit onze informatie blijkt dus dat vereniging SCB in aanmerking komt voor een kunstgrasveld. Kunt u aangeven welke ‘normen van bonden’ u in de raadsessie van 14 januari jl. bedoelde?
Vraag 3: Kunt u, de Raad informeren en aangeven waarom u een andere mening heeft?
Vraag 4: Kunt u, indien u andere normen hanteert als die van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de Raad informeren naar welke bonden u als dan refereert. En kunt u als dan aangeven wat die normen dan betreffen? HAP constateert een stijgende lijn in de afgelopen jaren aangaande het aantal voetballeden bij SCB.
Vraag 5: Kunt u, aangeven waarom u van mening bent dat er geen stabiele groei en dus blijvende capaciteit is bij SCB? Voetbalclub SCW te Rijsenhout heeft in vergelijkbare omstandigheden reeds een kunstgrasveld op hun terrein.
Vraag 6: Kunt u de Raad informeren wanneer voetbalclub SCW te Rijsenhout hun huidige kunstgrasveld aangelegd heeft gekregen en op basis van welke cijfers?
Vraag 7: Kunt u de Raad uitleggen waar nu het verschil zit in opvatting om voor SCB geen kunstgrasveld aan te leggen? Vraag 8: Kunt u, voor de Raad de voorwaarden en eisen om een kunstgrasveld al dan niet aan te leggen inzichtelijk maken?

Gezien de penibele situatie waarin SCB verkeert verzoeken wij uw om onze vragen met voorrang te willen behandelen.

In afwachting van uw antwoord, groet ik u vriendelijk.

Namens de fractie van de HAP, Brigitte van der Erve

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!