Beantwoording schriftelijke vragen Plangroep

Onderstaande antwoorden heeft HAP op 8 februari 2022, ontvangen van het college van B&W op de schriftelijke vragen die gesteld zijn door Nikkie Elfers op 19 januari 2022 aan het college van B&W betreft Plangroep:

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 19 januari 2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over PLANgroep. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1.
Kan het college aangeven of zij deze signalen herkent van of over Haarlemmermeerse cliënten? a) Zo ja, welke stappen heeft het college genomen om dergelijke situaties te verbeteren en in de toekomst te voorkomen?
b) Zo nee, is het college bereid om met Plangroep en haar cliënten in gesprek te gaan of dergelijke situaties zich voordoen?

Antwoord:
Wij herkennen deze signalen. Nadat duidelijk werd dat de dienstverlening van PLANgroep niet voldeed aan de eisen die wij stellen aan een goede schuldhulpverlening, hebben wij veelvuldig contact gehad met PLANgroep en heeft er een gesprek plaatsgevonden op directieniveau. Wij hebben u hierover geïnformeerd met de brief van 24 november 2021 (X.2021.07954).

Vraag 2.
Wat heeft het college gedaan afgaat het college doen om te zorgen dat ook in de toekomst gelijksoortige situaties in Haarlemmermeer niet kunnen voorkomen?

Antwoord:
Wij hebben afspraken gemaakt over de afhandeling van signalen die wij ontvangen indien de dienstverlening van PLANgroep niet voldoet aan de contractuele verplichtingen. Deze worden direct teruggekoppeld naar een vast contactpersoon bij PLANgroep. De ervaring is dat deze direct worden opgepakt en opgelost. Daarnaast vindt er op uitvoeringsniveau frequent overleg plaats over de voortgang van de dienstverlening. Tevens staat onze directeur in nauw contact met de directie van PLANgroep om bij eventuele problemen snel op te kunnen schalen.

PLANgroep heeft een aantal concrete maatregelen genomen om de dienstverlening te verbeteren. De afgelopen periode heeft PLANgroep 40 extra medewerkers aangetrokken om achterstanden weg te werken en het callcenter uit te breiden om zodoende de bereikbaarheid te verbeteren.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!