Schriftelijke vragen Shuttlebus Kruisweg

Onderstaande vragen zijn door HAP en CDA gesteld:

Geacht college,
De fracties van CDA en HAP hebben de navolgende schriftelijke vragen met betrekking tot het per 18 april jl. ingezette Kruisweg shuttlebusje voor het wegvallen van 2 haltes aan de Kruisweg ter hoogte van de R.K. kerk en Houtwijkerveld. Deze was de invulling van een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie op 14 januari 2016.
Wij hebben een uitnodiging ontvangen van het actiecomité om het functioneren van de Kruisweg shuttlebus zelf te ondergaan.
In de verwachting een adequaat alternatief aan te treffen, vielen een aantal zaken tegen. Vooral als je bedenkt dat het juist wordt ingezet voor de bewoners en het personeel van verpleeghuis Bornholm, en de verzorgingshuizen Eykenhove, Meerstede en Horizon.

Zo bleek o.a.:

 • Het busje is niet te herkennen als “ normale” Connexxion bus, Hierdoor weet je niet dat het eraan komt en je hand moet opsteken;
 • Er kunnen geen rolstoelen of rollators in het busje en minder valide gebruikers kunnen moeilijk of niet instappen. De instaphoogte is voor ouderen hoog;
 • De schuifdeur gaat zwaar open en dicht, hetgeen voor ouderen problemen oplevert. De chauffeuse is bereid te helpen, maar het betekent wel dat al het verkeer achter het busje wordt opgehouden;
 • De OV-chip is niet geldig. Er moet € 1,50 betaald worden per enkele rit. Na betaling wordt een arbeidsintensief kaartje uitgeschreven. Er wordt geen rekening gehouden met abonnementen en korting voor ouderen;
 • De bus stopt niet op alle haltes b.v. de belangrijke halte op de Hoofdweg bij de Rabobank wordt overgeslagen;
 • De communicatie is matig geweest, terwijl is toegezegd dat uitvoerig bekendheid zou worden gegeven aan de nieuwe Kruisweg shuttlebus. De aanduidingen bij de bushaltes zijn onvoldoende. Het busje is niet opgenomen in het digitale tijdensysteem met reizigersaanduidingen. Op het station ontbreekt elke aanwijzing waar opgestapt moet worden;
 • De looproute, zeker vanaf Houtwijkerveld naar de Geniedijk is onveilig en laat zeer te wensen over. Voor het laatste deel moeten de ouderen over het fietspad lopen, hetgeen leidt tot confrontaties met passerende scooters en brommers;
 • De combinatie met buslijn 401 werkt niet, omdat beide een andere routering kennen. Zo kun je met de 401 niet vanaf het Spaarne Ziekenhuis naar Wilhelminastaete en met de Kruiswegshuttlebus wel. Dit leidt tot verwarring;
 • Vooraf zijn geen evaluatiecriteria vastgesteld om de proef te beoordelen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

 1. Is het college bekend met deze situatie?
 2. Is het college met ons van mening dat hier geen sprake is van een adequaat alternatief?
 3. Is het college met ons van mening dat, als er geen verbeteringen worden aangebracht, deze pilot met de shuttle gedurende 10 weken tot mislukken gedoemd is?
 4. Is het college bereid verbeteringen aan te brengen in de hierboven genoemde knelpunten m.n. de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers en ouderen?
 5. Is het college bereid, na aanbrenging van die verbeteringen de pilotduur met 10 weken te verlengen?
 6. Is het college met ons van mening dat de afstandscriteria, zoals de SRA die gebruikt naar de genoemde tehuizen in de evaluatie zwaarder moet wegen dan het aantal gebruikers tot nu toe?

Gelet op de looptijd van deze pilot wordt een spoedige beantwoording zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet
De fractie van het CDA        (H.C.M. Koning)
De fractie van HAP              (T. van Essen)

 

 

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!