Schriftelijke Vragen: Strijdigheid laadpalen met bepaalde regelgeving

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht college,

De HAP-fractie constateert dat het plaatsen van private laadpalen t.b.v. elektrische auto’s in bepaalde gevallen op gespannen voet kan staan met overige regelgeving.
In onderstaand schrijven licht de HAP-fractie dat toe door een bestaand geval te schetsen. Aanvullend stellen wij vragen aan het college.

Een inwoner van onze gemeente woont in een woning die grenst aan een weg waar een 50km snelheidsregime geldt. Deze weg is voorzien van een fietsstrook. Het wegenverkeersreglement verbiedt het parkeren ter plaatse. Naast de weg ligt een relatief smal trottoir.
De betreffende woning heeft geen parkeerruimte voor of naast de woning. De betreffende bewoner kan alleen aan de overkant van de (openbare) weg parkeren. Deze weg valt niet alleen onder de verantwoording van de gemeente, maar kent ook eisen, die gesteld worden door andere overheidsinstanties (denk daarbij aan de provincie of een waterschap).
Onze inwoner heeft het milieu hoog in het vaandel staan en besluit zijn auto te vervangen door een elektrisch aangedreven exemplaar. Uiteraard moeten de accu’s van deze auto regelmatig worden opgeladen. Daartoe plaatst de bewoner een privaat oplaadpunt aan de gevel van zijn woning. Opladen kan alleen als de auto half op het trottoir en half op de rijbaan (fietsstrook) van de weg geparkeerd wordt.

Plaatsing van een privaat oplaadpunt aan de overkant van de weg is onmogelijk. Dat is openbare weg. Een losliggende oplaadkabel over de weg naar de overkant is om begrijpelijke redenen geen optie en ook het onder het wegdek doortrekken van een kabel is financieel gezien zeer bezwaarlijk en ook onmogelijk i.v.m. de eisen van de andere overheidsinstanties. In de wijde omtrek is geen openbaar oplaadpunt aanwezig.

Conclusie: De prijzenswaardige beslissing elektrisch te gaan rijden is voor deze inwoner feitelijk onmogelijk als hij zich aan het wegenverkeersreglement wil houden en oog wil hebben voor de verkeersveiligheid ter plekke.

Onze vragen aan het college:

  • Hoe denkt het college met een dergelijke situatie om te gaan?
  • Ziet het college een oplossing voor een dergelijke (feitelijk voorkomende) situatie?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Namens de fractie van HAP,
Hoogachtend,
Johan Rip
Henk van Steenis

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!