Schriftelijke vragen verkeerssituatie Hoofddorp-centrum

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,
Mijn fractie heeft in de afgelopen maanden meerdere signalen ontvangen betreffende klachten over verkeersoverlast Parklaan/Draverslaan. HAP heeft naar aanleiding daarvan de volgende vragen:

 1. Is het u bekend dat er mondelinge en/of schriftelijke klachten zijn ingediend bij de gemeente, gericht op gedrag en handelen van verkeer?
 2. Zijn deze klachten schriftelijk vastgelegd?
  1. Kunt u aangeven om hoeveel klachten het gaat?
  2. Kunt u aangeven om wat voor soort klachten het gaat?
  3. Kunt u aangeven of deze klachten zijn toegenomen nu op de Kruisweg tweerichtingsverkeer geldt?

Een ander punt zijn de meldingen die mijn fractie heeft ontvangen over de parkeergarage ABN-AMRO. Bewoners Parklaan/Draverslaan hebben ons gemeld dat deze parkeergarage op dit moment wordt verbouwd om toegang via de achterzijde mogelijk te maken.

 1. Bent u het met mijn fractie eens dat een dergelijk(e) toegankelijkheid via de achterzijde onherroepelijk leidt tot het verergeren van de verkeersoverlast?
 2. Kunt u aangeven hoe u de bewoners van de Parklaan en Draverslaan hierbij betrokken heeft?
 3. Klopt onze informatie dat tegenover de parkeergarage een nieuwe Lidl gehuisvest wordt?
 4. Heeft u inzicht in de omvang van de toename van de verkeersdruk door de komst van deze vestiging?
 5. Ben u met ons van mening dat deze situatie voor nog meer wachttijden gaat zorgen op de kruising Hoofdvaart/Paxlaan?

Op dit moment geldt tweerichtingsverkeer op de Kruisweg bij wijze van proef. De verkeersinrichting inclusief parkeervakken is gebaseerd op eenrichtingsverkeer vanuit het westen. De verkeersafwikkeling in Hoofddorp Centrum kenmerkt zich vooral de laatste jaren door afwisselend eenrichtingsverkeer in te stellen.

 1. Bent u het met de fractie HAP eens dat de grenzen zijn bereikt met constante wisselingen van rijrichtingen rondom het centrum?
 2. Bent u bereidt om alles overziend met de raad te komen tot een nieuw VCP voor Hoofddorp- Centrum?

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij.

Namens de fractie van de HAP,
Met vriendelijke groet,
Brigitte van der Erve

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!