Sessie huisvesting statushouders: HAP pleit voor onorthodoxe maatregelen

Lokale politieke partij HAP vindt dat het college van B&W onorthodoxe maatregelen moet nemen om te voorkomen, dat de extra huisvestingsopgave van statushouders vanuit het rijk uiteindelijk leidt tot nog langere wachttijden voor huidige lokale woningzoekenden. “Dus, leegstaande kantoorpanden ombouwen, woonunits plaatsen, kortom doen wat nodig is”, zo betoogde fractievoorzitter Johan Rip in zijn termijn tijdens de raadssessie over huisvesting van statushouders. Hij riep het kabinet op extra geld beschikbaar te stellen, zodat gemeenten ook echt in staat worden gesteld om door te pakken.

Volgens HAP is geld alleen overigens niet voldoende. De lokale politieke partij vindt, overigens net als het college, de huidige taakstelling voor Haarlemmermeer voor wat betreft de huisvesting van het aantal statushouders sowieso te hoog. “Die is eigenlijk niet realistisch”, stelt Rip, “en zou naar beneden moeten worden bijgesteld. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat niet de statushouders de hoofdoorzaak zijn van de schaarste op de woningmarkt. Die ontwikkeling kent een lange periode en ook vele andere oorzaken. Rip pleitte voor verruiming van bestaande beperkingen in de polder waar het gaat om woningbouw.” In die context verwees Rip tijdens de sessie expliciet naar staatssecretaris Sharon Dijksma die gaat over de handhaving van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). Als mensen wel volgens de grenzen en normen van het LIB veilig in hotels kunnen verblijven, vanwege het tijdelijk karakter, kunnen wij dat ook in soortgelijke vorm creëren voor woningen die binnen deze LIB grenzen vallen, aldus Rip.

Rip nam het in zijn bijdrage nadrukkelijk op voor inwoners die ondertussen al 10 jaar en langer op de wachtlijst staan voor een betaalbare huurwoning. “De gemeente heeft een duidelijke verantwoordelijkheid tegenover die mensen. Het valt, zeker voor ons als lokale politieke partij, niet te verkopen dat die wachtlijst alleen nog maar langer zou worden. Dat is niet uit te leggen en dat wil mijn fractie ook niet uitleggen.”
Toch zijn voor HAP statushouders gewoon nieuwe inwoners, die, buiten huisvesting, zo vlot als mogelijk is hun draai moeten kunnen vinden in de poldergemeente. “Dat geldt op het gebied van werk, onderwijs en maatschappelijke integratie.” Rip roemde in dit verband de inzet van talloze vrijwilligers die daar, via onder meer Vluchtelingenwerk, een bijdrage aan leveren. Het feit van een enorme toename van vrijwilligers die een steentje bij willen dragen om in actie te komen is een geruststellende gedachte.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!