Slim omgaan met ruimte

• Levensloop bestendig bouwen is het uitgangspunt bij nieuwbouwplannen. Er moet blijvend gekeken worden naar diversiteit in woonwensen

• Waar mogelijk worden leegstaande kantoren omgebouwd naar woningen voor jongeren, studenten en starters

• Eerst bewegen dan bouwen: er worden pas nieuwe woningen gebouwd als het openbaar vervoer en een passend wegennet gerealiseerd zijn

• Wijkparken worden behouden en opgeknapt, er worden wandelpaden met bankjes aangelegd en langs wandelroutes komen sporttoestellen

• Straten, wegen en openbaar groen moeten goed worden onderhouden, zodat de leefomgeving schoon, heel en veilig is

• Er komt een centraal advies- en informatiepunt waar je terecht kan met vragen over dierenwelzijn

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!