Stand van zaken ontwikkelingen ’t Fort

Omdat ’t Fort al enige tijd leegstaat en er op dit moment weinig bekend is over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen van ’t Fort heeft HAP de volgende vragen gesteld:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer

Betreft: Stand van zaken ’t Fort Hoofddorp, Lisserbroek, 21 November 2016

Geacht College,

De HAP fractie is benieuwd naar de stand van zaken rondom de plannen met ’t Fort in Hoofddorp. In 2011 heeft de Stichting Fort van Hoofddorp zich gemeld bij de gemeente met een plan om het Fort bij Hoofddorp te restaureren en te gebruiken voor diverse functies, waaronder horeca, cultuur en educatie. Op basis van het door Stichting Fort van Hoofddorp ingediende haalbaarheids-onderzoek en ondernemingsplan heeft u op 3 juli 2012 een principebesluit genomen voor restauratie en herbestemming van het Fort bij Hoofddorp (2012.0032191). Eind december 2015 hebben we als Raad een definitief besluit genomen voor het initiatief restauratie en herbestemming Fort bij Hoofddorp (2015.0049190).

Zoals u kunt zien zijn we redelijk lang bezig en moeten de eerste restauraties aan ’t Fort nog plaatsvinden. In de tussentijd heeft ook een sportvereniging ’t Fort gedwongen moeten verlaten vanwege deze plannen, waardoor ’t Fort alweer ruim 3,5 jaar leegstaat. Daarom heeft mijn fractie de volgende vragen:

1. Wat is op dit moment de stand van zaken rondom de restauratie van ’t Fort?
2. Hoe haalbaar acht u nog de plannen waarin de diverse functies moeten komen, zoals horeca, cultuur en educatie?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

Namens de fractie van HAP,

Tim van Essen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!