Stand van zaken rond de Parklaan te Hoofddorp

Onderstaande vragen stelde Raadslid Henk van Steenis over de stand van zaken rond de Parklaan in Hoofddorp.

Geacht college,
Onlangs werd onze fractie benaderd over de stand van zaken rond de Parklaan. Het college heeft in het verleden aangegeven, dat renovatie van de straat gepland stond voor begin 2018. Tot op heden zijn er geen activiteiten geconstateerd en blijven omwonenden in het ongewisse wanneer de renovatie nu wel gaat plaatsvinden. De HAP fractie heeft hier de volgende vragen over:
1. Kan het college aangeven wanneer de aanvang van de werkzaamheden verwacht kunnen worden?
2. Heeft het college hierover met de bewoners van de Parklaan gecommuniceerd?
3. Zo ja, op welke wijze, zo neen, waarom niet?

Een ander punt betreft ontwikkelingen van het opkopen van woonpercelen tegenover de parkeergarage door de eigenaar van de parkeergarage. Er is inmiddels een woonhuis dichtgetimmerd en “onbewoonbaar” verklaard is onze informatie. Enkele bewoners stellen, dat zij regelmatig worden lastiggevallen en onder druk gezet om hun huis te verkopen aan genoemde eigenaar van de parkeergarage. Waarschijnlijk volgens bewoners om verworven panden te slopen om daarmee de parkeergarage te kunnen uitbreiden tot aan de straat.
HAP heeft hierover de volgende vragen:
4. Kan het college aangeven of bovenstaande situatie aan de orde is en met welk doel?
5. Als dit waar blijkt te zijn, wat gaat het college daartegen doen, want het kan toch niet zo zijn, dat inwoners door derden onder druk worden gezet om hun huis te verkopen?
6. Kunt u aangeven of de Draverslaan en/of Parklaan een beschermd aangezicht status heeft?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de HAP,
Hoogachtend,
Henk van Steenis

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!