Standpunt 540.000 vluchten

In de uitspraken van minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens de persconferentie en in haar brief van 5 juli betreffende “de Ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota” is het groeicijfer tot 540.000 vluchten bijzonder en verrassend. Het mist een stevige onderbouwing en is een technisch gegeven aangeleverd door LVLN. Fractie HAP beschouwt dit als een schot voor de boeg. Een politiek statement zonder dat het enig feitelijk besluit bevat. Immers alle andere aangestipte zaken zijn en blijven nog vaag.

Het verminderen van nachtvluchten moet enige ruimte gaan bieden. Maar de afgemaakte afspraak om het aantal van 32.000 terug te brengen naar 29.000 is nooit uitgevoerd. Hoezo vertrouwen? Beperkte groei zou moeten worden verdiend, maar aantallen, voorwaarden, regels etc.  om dit te bepalen komen niet aan de orde. Handhaven van afspraken is een voorwaarde.

De belangrijkste uitgangspunten voor HAP, veiligheid, gezondheid inclusief geluid en leefbaarheid, komen in het geheel niet voor. HAP is ervan overtuigd dat de grenzen van de groei van Schiphol zijn bereikt. Beperkte groei onder strenge voorwaarden is pas aan de orde nadat de MER en de Luchtvaartnota zijn vrijgegeven.
Schiphol en de omgeving in balans is voor HAP het uitgangspunt. Schiphol moet sturen op toegevoegde waarde voor onze samenleving en niet op aantallen vluchten of passagiers en vracht. ”

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!