Standpunt HAP vluchtelingen

Lokaal, sociaal, pragmatisch
HAP kijkt met een lokale, sociale, pragmatische blik naar het vluchtelingenvraagstuk.
Wij kennen allemaal de beelden van een wereld die op drift is geraakt. Het aantal oorlogen stijgt en de stroom vluchtelingen wordt als gevolg daarvan steeds groter. Mensen trekken weg uit instabiele gebieden om een betere toekomst te realiseren. Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben.

Ogen niet sluiten voor problematiek
Helpen doe je, wanneer dat nodig is. Verantwoordelijkheid nemen, zo simpel is het. Ook als die verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de centrale overheid ligt of zelfs bij de Europese Unie. Dat die er een potje van maken waar het om instroom en het verblijf van vluchtelingen gaat kunnen wij met eigen ogen zien. Maar dat betekent niet dat wij onze ogen er voor sluiten.

Oplossingen
HAP kijkt praktisch en oplossingsgericht naar de situatie waar we ons voor gesteld zien. Namelijk het voorgenomen collegebesluit om noodopvang in de gemeente te realiseren. HAP waardeert het dat het college van B&W zijn verantwoordelijk neemt. Maar om te komen tot goede besluitvorming vinden wij het belangrijk dat goed gekeken wordt naar de omvang, de locatie, voorzieningen en de borging van orde en veiligheid.
Wethouder Horn heeft aangegeven dat het college noodopvang wil toestaan voor een half jaar en dat bij een positieve evaluatie verlenging kan plaatsvinden tot maximaal 1 jaar. Er is een maximum gesteld van 400 vluchtelingen. Daarnaast wordt gestreefd naar een mix van gezinnen en alleenstaanden.

Invloed
Het realiseren van noodopvang is een collegebevoegdheid maar zoals Wethouder Horn aangaf tijdens de vergadering van 15 oktober: ’Wij besluiten niet voordat er een debat met de gemeenteraad heeft plaatsgevonden over zo’n maatschappelijk gevoelig thema.’.
HAP vindt het belangrijk dat inwoners zo vroeg mogelijk betrokken worden om mee te denken over vluchtelingenopvang, zo kan draagvlak en gecreëerd worden. Zoals het college aangeeft: ‘Participatie betekent dat wij van inwoners vragen of ze mee willen denken en praten over een aantal onderwerpen. Het gaat daarbij voornamelijk over de inrichting en gebruik van de locatie, over hoe we omgaan met signalen bijvoorbeeld over veiligheid maar ook over ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven.’
Er leven ook zorgen bij inwoners, terecht of onterecht, dat is niet relevant. Wat wel relevant is, is dat het college deze zorgen serieus neemt. Er naar luistert en naar oplossingen zoekt. Samen met de inwoners, ondernemers en instellingen die met de komst van opvang, in welke vorm dan ook te maken krijgen.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!