Status Park21

Onderstaande schriftelijke vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

Geacht College,

Op 10 mei jl. publiceerde het Haarlems Dagblad een artikel met de titel: “Transportmuseum kan in 2020 nog niet naar Park21” waarin onder andere te lezen valt dat het college aangeeft dat er hard gewerkt wordt aan het bestemmingsplan én dat dit meer tijd kost dan gedacht.

Het is alweer enige tijd geleden dat Park21 in de raad besproken is.
Daarnaast is mijn fractie op de hoogte van verschillende ideeën vanuit de samenleving die een plek zouden kunnen krijgen in Park21.
Om die reden is mijn fractie benieuwd naar de actuele stand van zaken.

  1. Wanneer kunnen wij van uw college verwachten dat er duidelijkheid komt over de toekomst van Park21?
  2. Kunt u ons in dat verband aangeven wanneer wij de Voortgangsrapportage over Park21 kunnen verwachten, evenals andere rapporten en studies op basis waarvan de gemeenteraad een afweging kan maken over de ontwikkeling van Park21?

In afwachting van uw antwoord,
groeten wij u vriendelijk.

Namens de fractie van HAP,
Nikkie M. Elfers
Raadslid HAP

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!