Stille kracht

De Nederlandse overheden hebben samen een enorme inkoopkracht. Lokale overheden besteden jaarlijks 50 miljard euro aan de inkoop van producten en diensten en het rijk geeft ook nog eens 10 miljard uit. De gemeente Haarlemmermeer heeft een inkoopvolume van ruwweg 200 miljoen euro per jaar. Voor dat bedrag kopen we uiteenlopende zaken in: van paperclips tot bankjes en verlichting op straat.

Inkopen is de normaalste zaak van de wereld, zoals eigenlijk elk huishouden en ondernemer dat ook doen. Maar met het inkopen van producten en diensten kunnen we echter veel méér bereiken. Als je zoveel inkoopt, kun je namelijk ook nog andere ambities proberen te helpen realiseren, bijvoorbeeld op sociaal gebied of op het terrein van duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord inkopen heet dat. Uiteraard kijken we scherp naar prijs en kwaliteit. Maar we kijken ook of we lokale of regionale ondernemers het werk kunnen laten uitvoeren. En we laten criteria als duurzaamheid, innovatie en social return – wat staat voor het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – en innovatie meewegen. Natuurlijk is inkoop altijd maatwerk maar door deze criteria in het proces mee te nemen en te wegen, is inkoop een waardevolle aanvulling op ons reguliere beleid.

Zo zijn bijvoorbeeld voor het onderhoud aan bruggen of wegen in onze gemeente met regelmaat lokale en regionale (kleine) ondernemers aan het werk. Een ander voorbeeld is de geluidswal die aan de Zuidrand van Hoofddorp bij de Nieuwe Bennebroekerweg komt. Deze geluidswal weert niet alleen geluid maar levert ook energie en is een plek voor flora en fauna: een mooie combinatie van duurzaamheid en innovatie. Bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer zijn op hun beurt social return en het gebruik van duurzame brandstoffen belangrijke criteria.

Eind vorig jaar ondertekende de gemeente Haarlemmermeer als één van de eerste gemeenten in Nederland het landelijke Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit manifest is geen lege huls: de ondertekenaars hebben daarmee de verantwoordelijkheid op zich genomen om bij inkoop de effecten daarvan op onze inwoners en ondernemers, op de welvaart en op het klimaat en milieu zwaar mee te laten wegen. Inmiddels hebben zo’n 85 lokale, regionale en landelijke overheden het manifest ondertekend en dit aantal groeit nog steeds. En daarmee maken we – samen met onze leveranciers – van inkoop een slim instrument dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities: een stille maar belangrijke kracht.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Ap Reinders

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!