Stip aan de horizon

Een gymzaal met zes tafels en heel veel inwoners. Dat was de eerste bijeenkomst van Hoofddorp-Centraal. Er lag geen plan en de oude plannen voor het gebied waren door de papiervernietiger gedaan.

Er was wel scepsis en niet zonder reden. Ook waren er veel vragen die later het fundament van Hoofddorp-Centraal werden. Waar willen we het met elkaar over hebben? Wat willen we in dit gebied, óns gebied, gerealiseerd zien en waarom? Het vinden van gedeelde waarden was cruciaal. Dus niet met de ruggen naar elkaar, maar met de gezichten.

Nu, bijna vier jaar later wordt het open proces Hoofddorp-Centraal langzaam afgerond. Het gebied blijft natuurlijk bestaan, maar het open proces gaat in losse projecten uiteen. Tijdens de laatste bijeenkomst op 23 mei spraken we dit uit. De contouren zijn aangegeven. We zitten nu in de uitvoeringsfase, de ontwerpfase ligt achter ons. De aanwezigen vroegen zich af wat er allemaal bereikt was tot nu toe en hoe op de beste manier verder te gaan. Dat bracht me in mijn gedachten terug naar de start vier jaar geleden. Toen we ons afvroegen waar we stonden en hoe ver we zouden komen. En wat we konden leren.

Dat leren kan niet met de ruggen naar elkaar toe. In een open proces kan dat alleen als de wensen en belangen van de bezoeker van het wandelbos en de fruittuinen, de treinreiziger, omwonenden, iedereen met Hoofddorp-Centraal in zijn leefwereld, met elkaar gedeeld werden. Zodat iedereen een schakel in het proces kon zijn om samen knelpunten te bespreken en op te lossen.
Het wandelbos, de tennisvereniging, de fruittuinen, de wandel- en fietsroute vanaf het station naar het centrum, de bankjes langs de route en de gedichten op de route. Boegbeelden van Hoofddorp-Centraal. De plannen voor verbetering zijn gedurende het proces ontstaan.

Hoofddorp-Centraal is nu bijna volwassen. De gesprekken, de gedeelde waarden, de ideeën die door inzet van de participanten hebben geleid tot een tastbaar resultaat zorgden voor die ontwikkeling. De gymzaal was daar bepalend in. Vele middagen en avonden mocht ik als fly-on-the-wall luisteren en vaak was ik blij verrast. De constructieve discussies, ook die met bloed, zweet en tranen heb ik meegemaakt. De grote groep betrokken participanten blééf gedurende de vier jaar betrokken, of het nu leuk of minder leuk was.

Hoofddorp-Centraal was het vliegwiel voor participatie en samenwerking, een enorme leerschool en bovenal een ideeënfabriek. Langzaam loslaten kan gelukkig. De volgende bijeenkomst van Hoofddorp-Centraal is op 20 juni aanstaande. Dan wordt het nieuwe wandel- en fietspad feestelijk geopend. Hoe de ontwikkeling zou gaan en wat er precies zou gebeuren was vier jaar geleden als een stip aan de horizon. Binnenkort moet er een nieuwe stip komen…

Marjolein Steffens- van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!