Structurele financiële steun ETO

Onderstaande vraag is door HAP aan het College van b&w gesteld:

 

Geacht College,

In het Haarlems Dagblad van 7 oktober 2017 en de Hoofddorpse courant van 9 oktober 2017 lazen wij dat de gemeente, stichting ETO ook na 2018 structureel financieel blijft steunen. Net zoals stichting ETO zelf, waarbij ETO- voorzitter Geesink citeert: “misschien hebben we een cadeautje gekregen” is ook HAP verbaasd door deze berichtgeving.

In Raadsvoorstel 2016.0049080 (Bijdrage Honkbalcomplex Hoofddorp) staat:

‘Gezien de behoefte aan continuïteit bij alle partners achten wij het raadzaam om de afspraken over exploitatie en het beheer voor de komende drie jaren (t/m 2019) met Stichting ETO voort te zetten en gedurende die periode in nauw overleg met de stichting te bezien of de huidige samenwerking de beste optie is. Hiertoe sluiten we met Stichting ETO voor de jaren 2017 t/m 2019 een exploitatieovereenkomst af. Medio 2019 nemen we een nieuw besluit over de continuering van de samenwerking met Stichting ETO.’

Wij hebben de volgende vraag aan het college:

1. Kan het college toelichten waarom, gezien het feit dat er nog geen nieuw besluit is genomen over het al dan niet voortzetten van de samenwerking met stichting ETO na medio 2019, het nu al spreekt over ‘structurele ramingen’ in de komende begrotingen?

In afwachting van uw antwoord,
groeten wij u vriendelijk,
Namens de fractie van de HAP,

Hoogachtend,
Johan Rip

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!