SV HAP over Blue Energy

Onderstaande vragen heeft HAP gesteld aan het College over de stand van zaken Blue Energy.

Recentelijk heeft de Raad van State de komst van een nieuw windmolenpark in Haarlemmermeer tegengehouden. Mede hierdoor is het nu noodzaak om snel met alternatieven te komen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen, zoals afgesproken in ons Klimaatbeleid. Zelf heeft u in de Raadsvergadering van donderdag 28 augustus gezegd dat er een ‘Plan B’ uitgewerkt moet worden. HAP is altijd bereid om constructief mee te denken naar andere mogelijkheden voor een betere energie-infrastructuur. Daarom herinneren wij u aan de motie Blue Energy die in de Raadsvergadering van 4 september 2008 door HAP en D66 is ingediend. De opzet hiervan hebben we terug kunnen vinden in het Klimaatbeleid 2009-2020.

HAP is benieuwd welke concrete stappen er zijn gemaakt de afgelopen 6 jaar en wat dit zal betekenen in het licht van de recentelijke ontwikkelingen. Daarom heeft mijn fractie de volgende vragen voor u:

1. Wat is er concreet met de motie Blue Energy (2008/104920) gebeurd nadat het is opgenomen in ons Klimaatbeleid?
2. Bent u bereid Blue Energy op te nemen in uw ‘Plan B’, om zo onze klimaat- en energie doelstellingen alsnog te halen?

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!