Techno-sociale zaken

De wereld verandert snel en drastisch, niet alleen op technologisch vlak, ook op sociaal gebied. We hebben te maken met een terugtredende overheid die steeds meer taken op het bordje van de gemeente legt, zoals het ‘sociaal domein’. Dit betekent dat mensen steeds meer op zichzelf aangewezen worden. Gelukkig worden mensen ook steeds mondiger en zetten ze zelf dingen op touw. Bovendien spelen de gemeentelijke herindelingen door heel het land, waaronder in Haarlemmermeer & Haarlemmerliede – Spaarnwoude, een grote rol.

Dit heeft tot gevolg dat inwoners steeds meer de verantwoordelijkheid voor zichzelf gaan nemen, waarin de gemeente als stimulator en regisseur optreedt. Wanneer inwoners niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, nemen inwoners gelukkig ook de verantwoordelijkheid voor een ander. Hier zou de gemeente als stimulator en facilitator moeten optreden. Tevens nemen inwoners steeds meer de verantwoordelijkheid voor hun omgeving. De gemeente is dan naast stimulator en facilitator ook netwerker. De gemeente brengt dan mensen met elkaar in verbinding, zodat het beste resultaat voor de omgeving gerealiseerd kan worden. Naast deze sociale veranderingen is de rol die technologie hierin speelt ook drastisch aan het veranderen. Maar wat betekenen deze veranderingen in het licht van de huidige sociale ontwikkelingen?

Alles om ons heen wordt steeds digitaler en is tegenwoordig met elkaar verbonden, mens en apparaat. Eén verandering die zeker de komende drie jaar zijn vlucht zal gaan nemen is het Internet of Things. Het Internet of Things is eigenlijk één groot netwerk van apparaten die straks verbonden is met het Internet. Denk aan apparaten zoals de thermosstaat, wasmachine, prullenbak, auto etc. Dit heeft tot gevolg dat we door middel van techniek efficiënter kunnen gaan werken en daarmee grote en kleine sociale problemen kunnen oplossen. Neem bijvoorbeeld een ‘slimme’ vuilcontainer ergens in de gemeente. Als deze container verbonden is met het Internet, kan het voor zowel consument als gemeente inzichtelijk worden of deze vol is. De chauffeur van de Meerlanden kan dan in zijn auto al rijdend door de gemeente zien op een Google Maps kaart welke containers vol zijn en kan effectief het vuil ophalen. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Keerzijde is wel dat deze technologie beveiligd moet zijn tegen kwaadwillende hackers die bepaalde informatie uit deze apparaten proberen te stelen, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens.

Een andere technologische trend waar ik van verwacht dat deze in de komende drie jaar zeker gemeengoed gaat worden is virtual reality. Virtual reality is een geautomatiseerde simulatie van een natuurlijke of denkbeeldige werkelijkheid. Een simpel voorbeeld waren de dinosaurus plaatjes met de bijbehorende virtual reality bril van Albert Heijn een aantal maanden terug. Je zet een virtual reality bril op en laadt vervolgens de plaatjes op je mobiele telefoon. De dinosaurus lijkt dan net uit je scherm va je telefoon te komen en te lopen. Dit zijn natuurlijk toepassingen waar een gemeente ook veel voordeel bij kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan eenzame ouderen. Zij zouden via virtual reality een levendigere omgeving kunnen krijgen. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld virtueel weer buiten ‘lopen’, terwijl ze dat anders niet zouden kunnen.

Een heel andere toepassing van virtual reality is het bekijken van ruimtelijke plannen. Nu zie je op een powerpoint presentatie een afbeelding van een landschap met bijvoorbeeld een ruimtelijke inpassing zoals een windmolen/zonnepark/woningbouw. Zet je de virtual reality bril op kan je door deze virtuele omgeving heen lopen en bekijken hoe het echt zal zijn. Dus in plaats van een platte afbeelding voel en ervaar je echt hoe het zal zijn.
Een andere technologische ontwikkeling die hier ook bij kan helpen is het 3D printen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld snel maquettes geprint worden, net zo snel als je nu een aantal pagina’s uitprint op de computer.

Kortom, de combinatie van technologische en sociale trends zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor de gemeente en inwoners binnen de gemeente. Daarom is het noodzakelijk dat we als gemeente gaan nadenken hoe we deze technologische vooruitgang kunnen inzetten om onze gemeente nog mooier te maken! Technologie is immers geen doel op zich, maar een middel om iets te bereiken.

Tim van Essen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!