Tegenvaller stichting ETO

Onderstaande schriftelijke vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

Geacht college,

Onlangs verscheen in het Haarlems dagblad het artikel: “ Nieuwe zware tegenvaller honkbalstadion Hoofddorp” Wij lezen dat honk- en softbalbond KNBSB alle trainingen verplaatst heeft naar het complex van Amsterdam Pirates in Ookmeer. Volgens de stichting ETO heeft dit een flinke inkomstenderving tot gevolg en is een faillissement onvermijdelijk. Verder stelt stichting ETO in dit artikel dat gemeente Haarlemmermeer opdraait voor de verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan.

In de raadsvergadering van oktober 2016 heeft HAP een toezegging gekregen van het college om de raad jaarlijks te informeren over de financiële stand van zaken en zijn wij in afwachting van een toegezegde evaluatie (planning 3e kwartaal 2019).

HAP is onaangenaam verrast om nu in de krant te moeten lezen dat de KNBSB dit besluit heeft genomen en dat (volgens het artikel) al in 2018 aan de gemeente heeft gecommuniceerd.

HAP heeft n.a.v. dit artikel de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het artikel in het Haarlemsdagblad?

2. Klopt de inhoud van dit artikel en is het juist dat u al in 2018 op de hoogte was gebracht door de KNBSB?

3. De raad heeft een toezegging van het college voor een evaluatie van dit dossier. Kunt u ons per omgaande de evaluatie doen toekomen zodat de raad zo snel mogelijk in gesprek kan gaan over hoe het nu verder moet met honkbal in Haarlemmermeer en stichting ETO als exploitant van het stadion?

In afwachting van uw antwoord,
groeten wij u vriendelijk,

Namens de fractie van de HAP,
Abdul Salhi

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!