UMTS beleid met zorg – column

Een belangrijke HAP filosofie is een bijdrage leveren aan een betere wereld met elkaar. Niet door het opzoeken van tegenstellingen, maar door samen te kijken naar de best mogelijke oplossingen. In een dergelijke wereld staat geven en nemen centraal. In het dossier UMTS heeft HAP altijd een helder standpunt gehad. Voor, tijdens en na de verkiezingen is de inzet: “geen nieuwe masten in woonwijken”.
Om dat te bereiken heeft HAP zich hard gemaakt om een aantal zaken ten opzichte van het ‘oude beleid’ te verbeteren. En dat heeft tot aanpassingen geleid. De gemeente heeft nu de regie over communicatie met inwoners, participatie van inwoners (belanghebbenden) is nu verzekerd in de procedure, er zijn stedenbouwkundige criteria vastgesteld, er wordt jaarlijks overlegd met providers over het plaatsingsplan en een second opinion is door de raad toegevoegd als mogelijkheid. Voor HAP grote stappen vóóruit ten opzichte van hetgeen voorheen gold als beleid voor de plaatsing van zendmasten. Met als doel het plaatsen van zendmasten buiten woonwijken.
Belangrijk om vast te stellen is ook dat het structurele overleg met de providers jaren niet heeft plaatsgevonden. Het vorige college heeft dat, tegen de afspraken met de raad in, niet gedaan. Zij hebben daardoor de providers uit het oog verloren – een gemiste kans als het gaat om het creëren van wederzijds begrip en gezamenlijk te kijken naar de best mogelijke locaties vanuit het oogpunt van de belanghebbenden, onze inwoners. Participatie over de locatie van een zendmast, noch criteria om deze buiten woonwijken te plaatsen maakten deel uit van het ‘oude beleid’.
Inmiddels is bekend geworden dat dankzij de gesprekken die gemeente heeft gevoerd met de providers, de aanvraag voor de vergunning bij de IJweg in Hoofddorp is ingetrokken en dat de aanvraag voor de vergunning op het Zichtwegpad in Nieuw-Vennep op basis van het nieuwe beleid behandeld gaat worden. Dat betekent dus mét participatie van de belanghebbenden. Ik hoop dat inwoners actief gebruik maken van de mogelijkheden die het nieuwe beleid ze biedt.
Johan Rip

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!