Verhoogde rijbaanafscheiding Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld

Geacht College,

De fractie van HAP heeft van omwonenden en (agrarische) ondernemers verontrustende berichten ontvangen over de recent aangebrachte verhoogde rijbaanafscheiding aan de Rijnlanderweg te Nieuw- Vennep, tussen de Bennebroekerweg en de Venneperweg.
In het najaar van 2018 is deze weg opnieuw geasfalteerd. Eind maart 2019 zijn hier de verhoogde rijbaanafscheidingen aangebracht. Omwonenden en (agrarische) ondernemers zijn van mening dat door de herinrichting van dit gedeelte van de Rijnlanderweg, de weg voor alle verkeersdeelnemers gevaarlijker is geworden. De Rijnlanderweg wordt veelvuldig gebruikt door landbouw- en vrachtwagenverkeer.

Door de verhoogde rijbaanafscheiding is het voor diverse verkeersdeelnemers niet meer mogelijk om elkaar te passeren of om uit te wijken zonder een boom, obstakels bij (privé) opritten, of de verhoogde rijbaanafscheiding te raken.

Naar aanleiding van deze berichten hebben wij de volgende vragen:

 1. Kunt u aangeven waarom is gekozen voor verhoogde rijbaanafscheiding en welk effect u hiermee beoogt?
 2. Kunt u aangeven welke alternatieve rijbaanafscheidingen zijn overwogen en waarom deze niet zijn toegepast?

Verkaveling van landbouwgronden zorgen ervoor dat agrarische ondernemers zich regelmatig met grote machines moeten verplaatsen via onze polderwegen.

 1. Heeft u contact gehad met de agrarische ondernemers om de voorgenomen herinrichting van dit gedeelte van de Rijnlanderweg te bespreken?a)  Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
  b)  Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?
 2. Heeft u contact gehad met omwonenden om de voorgenomen herinrichting van dit gedeelte van de Rijnlanderweg te bespreken?
  a)  Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
  b)  Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?
 3. Zijn bestuurders van grote voertuigen naar hun kennis, kunde en ervaringen gevraagd?
  a)  Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
  b)  Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?
 4. Uit gesprekken met direct betrokkenen maken wij op dat zij van mening zijn dat deze herinrichting op dit gedeelte van de Rijnlanderweg voor alle verkeersdeelnemers gevaarlijker geworden is.
  a) Kunt u ons een overzicht doen toekomen van de hoeveelheid en het type verkeersdeelnemers die gebruik maken van deze route per etmaal?
  b)Kunt u ons een overzicht doen toekomen van het aantal verkeersongevallen van de afgelopen 5 jaar op dit gedeelte van de Rijnlanderweg?
  Wij verzoeken u, gegeven onze zorgen en die van omwonenden en (agrarische) ondernemers, met laatstgenoemden contact op te nemen om deze herinrichting samen met het te bespreken en samen hun dagelijkse praktijk te ervaren.
 1. Bent u bereid contact op te nemen met omwonenden en (agrarische)
  ondernemers om deze herinrichting van de Rijnlanderweg opnieuw in ogenschouw te nemen?
  a)  Zo ja, op welke termijn kunt u dit realiseren?
  b)  Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?
 2. Bent u bereid om voor het einde van 2019 deze herinrichting te evalueren in samenspraak met omwonenden en (agrarische) ondernemers?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.
Namens de fractie van HAP

Nikkie M. Elfers Raadslid HAP

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!