Verkeerssituatie Fanny Blankers-Koenlaan

Onderstaande reactie is verstuurd aan de Vervoerregio Amsterdam n.a.v. de verkeerssituatie op de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp:
T.a.v. de voorzitter van de VRA,
De HAP fractie in de gemeente Haarlemmermeer heeft begrip voor de argumentatie in de brandbrief van de Wijkraad Floriande betreffende de verkeerssituatie op de Fanny Blankers Koenlaan in Floriande – Hoofddorp.
Ook onze fractie ziet de problemen die in de brandbrief aan de orde worden gesteld en verzoekt de VRA met klem rekening te houden met de veiligheidssituatie, die verslechtert onder invloed van de routering van de hoog frequente R-Netlijn door de F.B. Koenlaan.
HAP heeft mede met het oog op deze situatie een zienswijze ingediend en verwacht, dat de VRA de daarin genoemde zaken meeweegt in de uiteindelijke besluitvorming.
HAP is groot voorstander van succesvol en frequent HOV, maar stelt, dat dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid, een sociaal en het  maatschappelijk belang. Daarom pleiten wij voor een andere routering van de voorgenomen lijn R 341.
Wij verwachten daarom, dat de aangedragen motivering zal leiden tot een verantwoorde besluitvorming.

Hoogachtend,

H.v.Steenis
Namens de fractie HAP in de raad van Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!