Verkeersveiligheid rotonde Hoofddorp centrum

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

Geacht college,

Na de herinrichting van de Kruisweg in 2013 is bij de rotonde bij “De Beurs” tweerichtingsverkeer voor fietsers ingevoerd. Sindsdien mogen fietsers zowel linksom als rechtsom de rotonde gebruiken. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties omdat fietsers over het hoofd worden gezien. Dit heeft meer dan eens geleid tot ongelukken en vragen van collega raadsfracties.

Wij hebben de volgende vragen aan het College:

  1. De verkeersinrichting rotonde bij “de Beurs” in 2013 is tot stand gekomen op basis van de verkeerscirculatie voor het centrum van Hoofddorp en het instellen van eenrichtingverkeer op de Kruisweg, tussen de Hoofdweg en de Nieuweweg. Bent u het met ons eens dat verkeersaanbod en uitgangspunten zijn gewijzigd door tweerichtingsverkeer in te stellen tussen Hoofdweg en de Nieuweweg?
  2. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden na het instellen van tweerichtingsverkeer tussen Hoofdweg en de Nieuweweg?
  3. Als het antwoord op vraag 2 nee is, is het College bereid om alsnog een evaluatie uit te voeren en te bezien of de verkeersveiligheid op de rotonde bij ‘De Beurs” verbetering behoeft?

Namens de fractie van HAP,
Hoogachtend,
Johan Rip

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!