Verkiezingsprogramma HAP vastgesteld

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties praten mee
De achterliggende maanden heeft een ProgrammaTeam onder leiding van Ap Reinders gewerkt aan het HAP verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode. Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei jl. konden de leden van HAP zich uitspreken over het verkiezingsprogramma. De ledenvergadering nam een vijftal amendementen aan en stelde daarna unaniem het HAP verkiezingsprogramma vast.

Het verkiezingsprogramma beschrijft waar HAP voor staat en wat wij willen realiseren voor de inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer. Het is daarmee ook het kompas waarop straks de nieuw gekozen fractie gaat varen bij het raadswerk. Ook is het ons vertrekpunt voor eventuele onderhandelingen over deelname aan een nieuw college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk document dus, maar niet eentje die uit het niets ontstaat.

Als basis is er de visie zoals HAP deze al jaren uitdraagt, zoals beschreven in het vorige verkiezingsprogramma én onze kernwaarden lokaal, sociaal en betrokken. Naast de inbreng vanuit de fractie in de vele raadsdebatten vormen ook diverse thematisch georganiseerde ronde-tafel-gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, individuele inwoners en ondernemers het vertrekpunt van het verkiezingsprogramma. Deze ronde-tafel-gesprekken zijn afgelopen maanden op diverse plekken in Haarlemmermeer georganiseerd. Het ProgrammaTeam heeft deze gesprekken bijgewoond en was positief verrast door de inbreng van de deelnemers. Soms praktische ideeën en maatwerk oplossingen voor lokale problemen. Maar ook signalen waar we de komende periode nadrukkelijk oog voor moeten hebben en verder over in gesprek zullen gaan.

Suggesties die goed passen binnen de HAP-visie zijn verwerkt in het verkiezingsprogramma. Het eindresultaat is een verkiezingsprogramma dat staat als een huis. Duidelijk en toegankelijk. Met hoofd en hart voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

HAP is met dit verkiezingsprogramma klaar voor de verkiezingen maar vooral ook klaar voor heel veel goede gesprekken met inwoners en ondernemers over wat hen bezighoudt! Want HAP is er voor hen, om het beste uit Haarlemmermeer te halen. De komende tijd is het aan een ieder die HAP een warm hart toedraagt om te laten zien dat de beste stem op woensdag 21 november a.s. er eentje is voor het team van HAP én hun verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma van de enige écht lokale politieke partij van Haarlemmermeer: HAP!

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!