Versnelde aanpak parkeerknelpunten centrum Hoofddorp

HAP is tevreden met de toezegging van het college van burgemeester en wethouders dat een aantal parkeerknelpunten in Hoofddorp Centrum versneld wordt aangepakt. De door HAP – met steun van CDA en PvdA – ingediende motie om deze knelpunten op te lossen, is gisteravond tijdens de raadsvergadering aangehouden na de toezegging van de portefeuillehouder, dat de knelpunten versneld (2017-2018) zullen worden aangepakt.

De fractie van HAP heeft de afgelopen tijd diverse parkeer- en verkeersknelpunten geconstateerd en in de raad aan de orde gesteld. Het gaat onder meer om de parkeeroverlast in Graan voor Visch door langparkeerders en centrumbezoekers, het knelpunt dat is ontstaan bij de Draverslaan/Parklaan en het Oude Buurtje, dat dagelijks met parkeeroverlast kampt.

Ook voor de ondernemers aan de parallelle Kruisweg Oostzijde wordt een oplossing gerealiseerd. Hun klanten, die veelal voor een ‘snelle boodschap’ komen, kunnen hun auto daar niet kwijt. Met de voorgestelde oplossing in de motie kan dat wel, door de aanleg van een aantal extra parkeerplekken aan de parallelle Kruisweg.

Het college informeert de raad in een brief over de planning en hoeveel extra geld er nodig is voor de gewenste extra aanpak. De verwachting is, dat hiervoor tussen 30.000 en 40.000 euro nodig is gedurende de jaren 2017 en 2018.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!