Vertraging oplevering Spectrum en gevolgen voor bewegingsonderwijs en sportverenigingen

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

Geacht college,

Naar aanleiding van signalen van verschillende kanten, ouders, omwonenden, en de brief van IRIS over de problemen als gevolg van de vertraging van de renovatie van sporthal het Spectrum heeft HAP de volgende vragen:

  1. Deelt u de zorg, die door stichting IRIS per brief op 25 september jl. aan de gemeenteraad is geuit, dat door het ontbreken van een oplossing voor de problemen die ontstaan door de vertraging van de renovatie van sporthal het Spectrum, honderden leerlingen vanaf eind oktober 2018 tot en met mei 2019 geen bewegingsonderwijs kunnen volgen in een geschikte sportaccommodatie?
  2. Medio juli is er een gesprek geweest tussen de rector van de KSH en de verantwoordelijk wethouder, dhr. Elzakalai. In dit gesprek heeft de wethouder gesproken over een tijdelijke oplossing door het plaatsen van een opblaasbare hal in de nabijheid van de KSH. Op welke grond is deze door de KSH aanvaarde oplossing, om de opblaasbare hal op of in de nabijheid van de KSH te plaatsen, afgewezen?
  3. Op vrijdag 14 september jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een ambtenaar van de gemeente en de rector van KSH waarbij operationeel is gekeken is naar een aantal gymzalen in combinatie met de inzet van commerciële activiteiten. Kunt u aangeven om welke opties het gaat en per wanneer hiervan gebruik kan worden gemaakt?
  4. Wat gaat het college concreet ondernemen om te garanderen dat de leerlingen per eind oktober 2018 bewegingsonderwijs kunnen krijgen?
  5. Wat gaat het college doen om sportverenigingen die eerder in het Spectrum actief waren, elders in Haarlemmermeer de gelegenheid te bieden hun binnen-activiteiten op te pakken?

    Vanwege de urgentie van de benodigde oplossing voor de lessen bewegingsonderwijs en de activiteiten van de sportverenigingen vragen wij u de beantwoording op zo kort mogelijke termijn ter hand te nemen.

Namens de fractie van HAP,
Abdul Salhi

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!