Vervolgvragen Kruiswegshuttle

Vandaag hebben wij samen met het CDA vervolgvragen ingediend over de situatie aangaande de kruiswegshuttle in Hoofddorp.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer

Hoofddorp, 21 november 2016.

Op 13 juli jl. heeft u de Evaluatie Kruiswegshuttle aan de Gemeenteraad doen toekomen.
Hieruit bleek dat de pilot m.b.t. de Kruiswegshuttle wordt beëindigd. Deze was ingezet omdat de nieuwe lijn 340 niet meer de halten R.K. Kerk en Houtwijkerveld aandoet.
U meende dat voor de groepen, die op deze haltes waren aangewezen t.w. personeel en bewoners van Horizon, Meerstede en Bornholm een goed alternatief voor handen was in de vorm van de Meer OV Bus. Hiertoe heeft uw college ook de haltering aangepast. Er is een halte bij Horizon, Bornholm en Wilhelminastaete toegevoegd.
Voor onze fracties geen optimale oplossing, maar erkend moet worden dat getracht is de doelgroepen zoveel als mogelijk tegemoet te komen.
Nu begrijpen wij uit publicaties van het Haarlems Dagblad dat van de zijde van de Meer OV Bus is aangegeven dat deze op zaterdag en zondag de nieuwe haltes niet aandoet.
Op de website van de gemeente staat vermeld dat de Meer OV Bus 7 dagen per week van 06.00 tot 00.00 uur werkzaam is. De enige uitzondering is Oudejaarsavond, dan wordt om 20.00 uur gestopt.
Naar aanleiding van bovenstaande constateringen heeft de fractie van het CDA en HAP de volgende vragen:
– Was het College op de hoogte van de in het Haarlems Dagblad genoemde situatie?
– Is u bekend dat de Meer OV Bus geen vrijwilligers kan vinden om op zaterdag en zondag bewoners van Bornholm, Horizon en Meerstede te vervoeren?
– Bent u met ons van mening dat dit ongewenst is en een inbreuk op de gedane toezeggingen in de Evaluatie Kruiswegshuttle?
– Indien ja, bent u bereid deze ongewenste situatie te herstellen?

Met vriendelijke groet,
De fracties van het CDA en HAP
H. Koning en T. van Essen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!