Voorgenomen sluiting en verkoop van “De oude Molen” in Nieuw-Vennep

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het College van B&W:

Geacht College,

De HAP fractie is onaangenaam verrast door een artikel in het Witte Weekblad (editie Nieuw-Vennep) over de voorgenomen sluiting van De Oude Molen aan de Madeliefstraat 1 in Nieuw Vennep. In dit artikel treffend een historische opsomming over De Oude Molen, een van de oudste gebouwen (1857) van Haarlemmermeer. Destijds is onder invloed van toenmalige oud-burgemeester van Willigen om dit unieke pand te behouden een symbolische verkoop tot stand gekomen met de familie de Jong voor 1 gulden. Verder lezen wij in het artikel dat het gehele perceel inmiddels is verkocht aan een projectontwikkelaar en dat er een vergunningaanvraag is ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen van horeca naar wonen.

De fractie van HAP heeft de volgende vragen:

1)     Bent u op de hoogte van deze berichtgeving en ontwikkelingen m.b.t. de Oude Molen?
2)     Uit onze informatie blijkt dat er een vergunning aanvraag loopt om het bestemmingsplan te wijzigen van horeca naar wonen, klopt dit?
3)     Kunt u aangeven wie deze vergunning wijziging heeft aangevraagd?
4)     Kunt u specificeren, wat er met deze wijziging exact wordt aangevraagd m.b.t. wonen?
5)     Geldt deze vergunning aanvraag voor wijziging bestemming van horeca naar wonen alleen voor het pand De Oude Molen of voor het gehele perceel?
6)     Indien deze vergunning wijziging definitief is omgezet in wonen voor het gehele perceel behoort de bouw van een appartementencomplex dan tot de mogelijkheden? 

In het bestemmingsplan Nieuw-Vennep ( 2013) is aangegeven dat De Oude Molen een beeldbepalend gebouw is met een beeldbepalende waarde binnen onze cultuur-historische achtergrond. Bij het vaststellen van de nota “Erfgoed op de kaart” schrijft u dat een bestemmingsplan het belangrijkste middel is voor onze gemeente om het behoud van belangrijk cultuurlandschap te waarborgen en dat de gemeente de mogelijkheden wil bekijken om beeldbepalende elementen in het bestemmingsplan te beschrijven en indien mogelijk een dubbelbestemming “beeldbepalende bouwwerken” te geven. U stelt in deze nota dat eventuele juridische implicaties van opname in het bestemmingsplan en de eventuele rol van de erfgoedcommissie bij de beoordeling van plannen die beeldbepalende panden raken, komende beleidsperiode uitgewerkt worden.

7)     Het huidige bestemmingsplan voorziet in de bescherming van De Oude Molen als beeldbepalend gebouw van Nieuw Vennep. Kunt u aangeven hoe u beeldbepalende gebouwen conform hetgeen beschreven staat in de nota Erfgoed op de kaart gaat toetsen om dit cultuurhistorische erfgoed voor Nieuw Vennep en Haarlemmermeer te beschermen?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

Namens de fractie van HAP,
Johan.G.Rip

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!