Vraag het de burgemeester: zeggenschap in de buurt

Onderstaande column van de burgemeester staat deze week in het Witte Weekblad. http://www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regio/artikel/3769101/vraag-het-de-burgemeester-zeggenschap-in-de-buurt.aspx

 

HAARLEMMERMEER – Iedere week beantwoordt burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer in het Witte Weekblad een vraag. Zijn antwoord is natuurlijk ook hier op dichtbij.nl te vinden. Deze week: De PvdA-fractie van de Tweede Kamer wil dat mensen meer te zeggen krijgen over hun eigen buurt. Een goed idee voor Haarlemmermeer?

Burgemeester Theo Weterings: ‘Zonder arrogant te willen zijn, wijs ik erop dat dit een goed idee is van de gemeente Haarlemmermeer. Ik ga niet zo ver dat ik zeg dat de PvdA wel door ons moet zijn geïnspireerd.

Maar het doet mij deugd, en dit geldt vast en zeker ook voor onze wethouder Fysieke Leefomgeving, Dienstverlening, Participatie en Doelroepenbeleid, Marjolein Steffens-van de Water, dat hetgeen in de media wordt gebracht als nieuws en modern in onze Haarlemmermeer al volop in ontwikkeling is.

Ik memoreer het collegeprogramma waarin staat dat deze tijd vraagt om een open overheid die kennis en mensen verbindt. Veel mensen willen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen in hun leefomgeving. Het college wil daarom de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en belangengroepen vergroten en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving.

De titel van het collegeprogramma, gelanceerd in april, luidt Krachtig Samen Werken. En daarmee wordt geduid op de samenwerking tussen college, inwoners, bedrijven en organisaties.

Vorige week hebben wethouder Steffens, wethouder Reinders en ik het plan van aanpak voor participatie gepresenteerd aan de media. Met dit plan stelt het college dorpen en wijken die dat willen in staat om vanaf 2015 zelf te beschikken over delen van het wijkbudget.

Daarmee kunnen ze maatregelen in de openbare ruimte bekostigen. Wethouder Steffens heeft gezegd dat we met één dorp of wijk willen beginnen en dat er al snel méér kunnen volgen. Ook is deze week het open proces Hoofddorp-Centraal begonnen, een zeer vergaande vorm van participatie voor het gebied tussen station en centrum van Hoofddorp. Ook hier geldt weer dat deelnemers meedenken, meepraten en meebeslissen.

Omdat Haarlemmermeer zo’n enorme diversiteit kent, met 26 totaal verschillende kernen, eenmanszaken én multinationals, is participatie volgens het ‘one size fits all’-principe onbegonnen werk.

Onder meer om goed in te kunnen spelen op die diversiteit en maatwerk te kunnen leveren heeft Haarlemmermeer in de persoon van Jeroen Haan een heuse kwartiermaker participatie aangesteld. Kortom, terwijl men in het Haagse het wiel uitvindt, evolueert Haarlemmermeer al gestaag in een participatiepolder.’

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!