Vroeg erop af!

Driekwart van de Nederlanders is tevreden over zijn financiële situatie. Iets meer dan de helft maakt zich echter zorgen over de financiële toekomst. Een op de vijf huishoudens had vorig jaar risicovolle schulden, problematische schulden of maakte gebruik van een schuldhulpverleningstraject.

In Haarlemmermeer kan 5 procent van de inwoners naar eigen zeggen moeilijk rondkomen. Dertien procent komt maar net rond en een groep van 22 procent -bijna 32.000 inwoners- heeft geen enkele buffer om onvoorziene kosten te kunnen betalen. Bijna 22.000 inwoners, dat is 15 procent, heeft schulden. 376 inwoners deden in 2016 een beroep op de schuldhulpverlening en dat waren er 118 meer dan vorig jaar.

Het lijken maar cijfers, maar achter die cijfers zit veel leed. Het gaat om mensen: volwassenen, alleenstaanden, chronisch zieken, kinderen, ouderen. Het kunnen onze buren zijn, of de vriendjes van onze kinderen. Misschien zijn het je ouders of is het je collega. Niemand loopt graag met zijn problemen te koop maar feit is dat meer mensen dan we misschien denken met financiële problemen kampen. Soms ernstige financiële problemen waarbij ook wij als gemeente in actie komen om schoon schip te maken of erger te voorkomen.
Tips deelnemers bijeenkomst “Samen voor Minima”
Hoe eerder je problemen aanpakt, hoe beter. Als er eenmaal sprake is van problematische schulden, is het een moeizaam, lang en niet altijd ook succesvol traject om die schulden te saneren. Maar: dan moeten we de signalen herkennen én erkennen en dus vroegtijdig actie ondernemen. Dat doen we met de pilot “Vroeg erop af”. Een pilot die we starten, samen met de woningcorporatie Ymere, stichting Meerwaarde en schuldhulpverlener Plangroep. Het uitgangspunt is simpel: Ymere geeft stichting MeerWaarde een seintje als er een huurachterstand aan het ontstaan is bij een huurder. Een professional van MeerWaarde neemt vervolgens contact op met de betreffende huurder. Zo kan snel “achter de deur” worden gekeken en ondersteuning worden geboden.

“Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten” hoor ik nog wel eens als het om schulden en schuldhulpverlening gaat. Ongeacht hoe problematische schulden zijn ontstaan, ben ik van mening dat we onze inwoners altijd -en onder voorwaarden- de helpende hand moeten bieden. De maatschappelijke kosten zijn namelijk hoog: een woninguitzetting kost gemiddeld 105.000 euro, ongeacht hoe de schuld is ontstaan. Denk daarbij aan het verlies aan huurinkomsten voor de verhuurder, de kosten van procedures, de feitelijke uitzetting en de opslag van spullen. Bovendien moet de uitgezette persoon of het gezin ook toch érgens wonen. In veel gevallen verlenen wij als gemeente dan ook zogenoemde “leenbijstand” om de woning in te richten. Veelal blijkt die leenbijstand na een aantal jaar niet meer volledig inbaar. Veel belangrijker echter, zijn de sociale gevolgen van een huisuitzetting. Kinderen die misschien niet meer naar school gaan, of die door hun situatie worden buitengesloten of een achterstand oplopen. Volwassenen die hun baan verliezen en vervolgens nog dieper wegzakken in het schuldenmoeras.

Kortom, genoeg redenen waarom we in Haarlemmermeer in schuldhulpverlening investeren en het belangrijk vinden om in een zo vroeg mogelijk stadium financiële problemen willen signaleren en aanpakken. Met het nieuwe Beleidsplan Wet Gemeenschappelijke schuldhulpverlening 2017 – 2021 dat het college van burgemeester en wethouders onlangs heeft vastgesteld, leggen we de focus op preventie en vroegsignalering. Daarom ook “Vroeg erop af”, want in alle gevallen geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Ap Reinders

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!