Zonnepanelen en de bepaling van WOZ-waarde

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

Geacht College,

Een artikel in de Telegraaf van 31 augustus jl. maakt melding van het feit, dat een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat zonnepanelen meegerekend mogen worden in de WOZ-waarde van een woning. De consequentie hiervan is dat duurzaamheidsinitiatieven van invloed zijn op de gemeentelijke belastingen en het eigenwoningforfait.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent u op de hoogte van de in dit krantenartikel genoemde gerechtelijke uitspraak inzake het meerekenen van de waarde van zonnepanelen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een woning?
  2. Wordt momenteel in Haarlemmermeer genoemde WOZ-waardebepaling gehanteerd?
  3. Zo niet, bent u van plan om deze wijze van WOZ-waardebepaling in Haarlemmermeer door te voeren?
  4. Is het college met de HAP fractie van mening dat wanneer inwoners op deze wijze investeren in duurzaamheid, en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelen en prioriteiten, het niet aan de orde is dat zij daarvoor extra belast worden via de lokale belastingen?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de HAP,
Johan Rip
fractievoorzitter

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!