Zorg om transformatorstation Rijsenhout leidt tot vragen HAP

Klopt het, dat er al definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden over de locatie van een transformatorstation en wel tussen de Aalsmeerderweg, A4, Den Adelzwet en de Bennebroekerweg. En zo ja, is het college daarmee akkoord gegaan? Dat wilde HAP-raadslid Ron Heimerikx tijdens het vragenuur donderdag 13 april weten, nadat hij eerder in de week in Rijsenhout werd geconfronteerd met grote onrust over die mogelijke plannen. Wat Heimerikx betreft heeft de gemeente Haarlemmermeer de morele plicht om haar inwoners op de hoogte te stellen en bij de definitieve keuze te betrekken. In antwoord op de vragen van HAP stelde wethouder Elzakalai, dat er nog niks definitief is voor wat betreft de locatiekeuze van het transformatiestation.

“Dinsdag 11 april hield de fractie van HAP haar gebruikelijke inloopspreekuur, dit keer in Rijsenhout. Tot onze verbazing kregen we bezoek van ruim 100 bezorgde en verontruste Rijsenhouters en moest een even groot aantal mensen onverrichter zake naar huis wegens ruimtegebrek”, verhaalde Heimerikx. “De mensen werden gealarmeerd door het bericht dat Tennet en Alliander het voornemen hebben aan de rand van de kern een transformatorstation te bouwen.” Op zich is dat niet heel bijzonder, tot bleek dat het niet om een transformatorhuisje ging, maar om een mega transformatorstation met een oppervlakte van 200 bij 300 meter. “Terecht dat de Rijsenhouters zich zorgen maken over de kwaliteit van hun leefomgeving.”

Heimerikx herinnerde het college er in zijn betoog aan, dat het noch de HAP-fractie, noch de raad hierover na maart 2016, dat was fase 1 van het haalbaarheidsonderzoek – nader had geïnformeerd. Onduidelijk is daarom of deze keuze op deze locatie de instemming van het college heeft en welke argumenten hiervoor golden. Bovendien: heeft het college nog alternatieve locaties aangeboden aan Tennet voor vestiging van het transformatorstation? Waarom zijn deze, als ze er al waren, afgevallen? Volgens Heimerikx zouden er wel contacten zijn geweest tussen de gemeente Haarlemmermeer, de dorpsraad en enkele omwonenden. Daarbij zou echter niet zijn aangegeven dat het om een transformatorstation van deze omvang gaat en wat de locatie zou worden. Pas tijdens de inloopbijeenkomst is men met de huidige situatie geconfronteerd.

“De vraag is dus wat betreft ook heel nadrukkelijk hoe dat participatie- en communicatieproces met betrekking tot het station is verlopen, wie daar dan bij betrokken waren en wat daarvan de uitkomst was”, aldus Heimerikx. HAP wil dat de grote onrust in het dorp zo spoedig mogelijk wordt weggenomen. “Daarom vragen wij of het college bereid is om op gestructureerde wijze met inwoners alternatieve locaties te overwegen voor de vestiging van het transformatorstation.”

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!