Zorg voor elkaar

• Bij een zorgvraag wordt doorgevraagd om maatwerk te kunnen bieden

• Met een inkomen tot 120% van het minimum is er geen eigen bijdrage voor WMO voorzieningen

• Er is maximale keuzevrijheid door de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget te verbeteren

• Vrijwilligers en mantelzorgers worden optimaal ondersteund: geen overbodige papierwinkel en passende respijtzorg

• Stille armoede en eenzaamheid wordt actief opgespoord en bestreden, onder meer door de inzet van ouderenadviseurs en intermediairs

• Het dorpshuis of wijkcentrum zijn het bruisende hart van dorp of wijk: het kopje koffie is betaalbaar en er is altijd iets te doen

• Alle voorzieningen zijn toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat geldt ook voor evenementen en de openbare buitenruimte

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!