Zzp onderzoek Platform 31

Platform 31 heeft in opdracht van stedennetwerk G32 onderzoek gedaan naar zzp’ers in Nederland. De laatste jaren is er sprake van een forse toename van het aantal zelfstandigen en een steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit is van invloed geweest op het aantal zzp’ers. Volgens het CBS waren er in 1996 330.000 zzp’ers in Nederland, in 2014 is het aantal gegroeid naar ruim 800.000. Een enorme groei dus.
Vanuit Haarlemmermeer ben ik betrokken als voorzitter van de themagroep Ondernemerschap. Het onderzoek geeft grotendeels aan wat we al wisten voor onze gemeente. In 2014 hebben we namelijk zelf onderzoek gedaan naar zzp’ers in onze polder. De uitkomst van het G32-onderzoek komt in grote lijnen overeen met ons eerdere onderzoek. Dat het nu een landelijk onderzoek is maakt het wel eenvoudiger om vergelijkingen te maken met andere gemeenten. Of om te leren van andere gemeenten. Wat voor mij verrassend was uit het onderzoek, was de inkomenspositie van zzp’ers. Nu verschilt het erg per gemeente, maar 48% van de zzp’ers in de G32 steden verdient een laag inkomen uit hun eigen onderneming: minder dan € 20.000 per jaar. Als je het vergelijkt met het inkomen van de werknemers in loondienst, waarvan 25% minder dan € 20.000 per jaar verdient, is dat percentage hoog. Gelukkig gaat het met veel zp’ers (zelfstandig professionals) in Haarlemmermeer gewoon goed. Ze hebben een mooi bedrijf, een goed klantenbestand en hebben een passie voor hun vak. Dat we nu een completer beeld hebben van deze ondernemers is vooral goed voor gemeenten om samenwerking te zoeken en van elkaar te leren. Beide onderzoeken bevestigen dat Haarlemmermeer met haar beleid voor starters en zp’ers op de goede weg is. Initiatieven zoals Zaai, 155-Help-een-Bedrijf of het Startersplatform ondersteunen onze ambitie.

Ap Reinders

Alle blogs van wethouder Ap Reinders

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!