Navigation

Uw mening telt!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Als uw lokale politieke partij wil HAP mensen ook betrekken bij en laten deelnemen aan het politieke en maatschappelijke debat. Met het HAP Opiniepanel proberen we uw inbreng mee te nemen in onze politieke besluitvorming!

Vul het AANMELD opiniepanel in en u wordt automatisch lid van het HAP Opiniepanel!

Hoe kunt u zich aanmelden?

Iedere inwoner in Haarlemmermeer kan lid worden van het HAP Opiniepanel. U meldt zich aan door het aanmeldformulier in te vullen. Hierna ontvangt u regelmatig onze enquêtes via de e-mail. Afmelden doet u door een email te sturen naar hap@haarlemmermeer.nl ovv 'uitschrijven opiniepanel'.

Vul via deze link het aanmeldformulier in.

Privacy gegevens

1. Wie we zijn

Haarlemmermeerse Actieve Politiek [HAP] is een lokale politieke partij in Haarlemmermeer. Het post- en bezoekadres is: HAP, Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp

2. Bescherming privacy

Wij beschermen de privacy van de deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die de deelnemers aan ons verstrekken (hierna te noemen: ‘de gegevens’ of ‘de persoonsgegevens’) valt onder dit Privacy Statement. Wij spannen ons in om de gegevens van de deelnemers zorgvuldig te beschermen, vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Uw gegevens zullen op geen enkele wijze gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij treffen de nodige veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

3. Over het panel

Deelnemers aan het HAP Opiniepanel melden zich zelf aan voor het panel. Bij die aanmelding verstrekken zij persoonlijke gegevens (zie ook hier onder). Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar meningen over en ervaringen met een concreet onderwerp onder (een selectie van) de deelnemers aan het panel.

De uitslagen worden mogelijk gebruikt voor de politieke meningsvorming van de lokale fractie HAP.

Door analyse van de antwoorden over het concrete onderwerp op groepsniveau en in combinatie met de basisgegevens ontstaat relevante, betrouwbare, nieuwe informatie die wij openbaar kunnen maken. Deze informatie is niet tot individuele personen te herleiden.

4. Ons doel met de gegevens

Het doel is het verkrijgen van een beter beeld wat er speelt in de gemeente Haarlemmermeer. Iets breder omschreven: het verzamelen en verwerken van de gegevens middels het panel heeft tot doel het ondersteunen van de politieke meningsvorming van de lokale fractie HAP.

5. De middelen voor het doel

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden - nadat de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend – opgeslagen in een database. Wij gebruiken hiervoor een Gmail account, zodat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd blijft. Deze database wordt gebruikt op twee manieren. De eerste is dat er een selectie gemaakt kan worden; een selectie van een groep aan wie een nieuwe vraag wordt voorgelegd. De tweede is dat de antwoorden op een concrete vraag uitgesplitst of geanalyseerd kunnen worden in combinatie met de basisgegevens.

De uitkomsten van de onderzoeken worden openbaar gemaakt via alle beschikbare huidige en nieuwe media en platforms, waaronder de website en andere lokale nieuws media.

6. Uw rechten

U hebt het recht om:

de toestemming die u hebt gegeven voor deelname aan het panel, op elk gewenst moment in te trekken. Daarmee blijft overigens wel geldig datgene wat eerder op basis van die toestemming is gedaan. Als u uw toestemming in wilt trekken kan dat door een email te sturen naar het adres die u onderaan elke uitnodiging of nieuwsbrief vindt.
Verder hebt u conform de geldende wettelijke regelingen het recht om te verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als ze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar hap@haarlemmermeer.nl

7. Cookies

De website en het opiniepanel van HAP maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een gebruiker de site bezoekt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

8. Tot slot: eventuele vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar hap@haarlemmermeer.nl onder vermelding van ‘Privacy’.