Duurzaam leven

HAP kiest ervoor duurzaamheid praktisch aan te pakken. Dat betekent dat de leefwereld van onze inwoners en ondernemers het uitgangspunt moet zijn van ons denken en handelen. Geen grootse wetenschappelijke proeftuinen maar relevante kleinschalige projecten die onze inwoners en ondernemers kunnen omarmen. Praktisch en simpel. Alleen zó wordt duurzaamheid een vanzelfsprekendheid en komt het in de haarvaten van de Haarlemmermeerse samenleving. Dan ontstaat er draagvlak en daarmee de gedragsverandering die nodig is. De gemeente moet vanzelfsprekend het goede voorbeeld geven. Mede door inzet van HAP worden schoolgebouwen en dorps- en wijkcentra in onze gemeente verduurzaamd.

Kortom
  • Duurzaamheid vul je praktisch in. Niet met luchtfietserij, maar met acties thuis en in je leefomgeving
  • Lokale initiatieven van inwoners en bedrijven die invulling geven aan de circulaire economie verdienen onze steun
  • Geen afval scheiden maar grondstoffen inzamelen die hergebruikt kunnen worden, is goed voor het milieu én je portemonnee!
  • Samen met agrariërs zorgen we voor een groene, kleurrijke en bio-diverse openbare ruimte
  • Agrariërs krijgen de ruimte om recreatie en zorg te combineren met hun boerenbedrijf
  • Het omvormen van leegstaande panden naar woningen of kleine bedrijfsunits voorkomt leegstand en is ook nog eens duurzaam
  • Binnen de huidige afspraken zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt, het aantal vluchten mag niet groeien. En Haarlemmermeer moet zich méér laten gelden, want het is tijd voor een nieuwe balans van lusten en lasten voor inwoners, leefomgeving én economie