Hoe gaan we dit betalen?

Uiteindelijk moet de rekening van dit alles worden betaald. Gemeentelijke belastingen en leges dekken een deel van de gemeentelijke uitgaven.
HAP maakt bij haar keuzes voortdurend de afweging tussen noodzaak en betaalbaarheid en zet de mens centraal, ook bij de financiële keuzes. Wij willen gezonde overheidsfinanciën en zijn ons te allen tijde bewust dat er met gemeenschapsgeld wordt gewerkt. Financiën zijn altijd transparant en inzichtelijk en het uitgangspunt is sober en doelmatig.