Invloed? Natuurlijk!

De gemeente is er voor haar inwoners. Steeds meer worden de inwoners actief betrokken bij belangrijke besluiten: meedenken, meepraten én meebeslissen! Bijvoorbeeld de leden van dorps- en wijkraden en vertegenwoordigers van belangengroepen. Maar ook de ouderenbonden, de Seniorenraad en de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) spelen een essentiële rol: signaleren én meedenken over beleid én de uitvoering ervan. Hun inzet is heel waardevol. Dat heeft HAP altijd al geweten en door deelname aan het college ook tot in het DNA van de gemeentelijke organisatie kunnen verankeren.

Kortom
  • Iedereen die dat wil kan meedenken, meepraten én meebeslissen over zijn directe leefomgeving
  • Participatie vindt plaats bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van plannen en beleid
  • Jongeren worden betrokken bij zaken die zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld door de jongerengemeenteraad, via het digitale jongerenpanel en het jeugdonderzoek
  • Initiatieven van inwoners en ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund waar dat kan