Jong én ouder

Optimale ontwikkeling van het jonge kind staat centraal voor HAP. Goede en betaalbare kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn daarvoor noodzakelijk. Het is essentieel voor de ontwikkeling van het kind en maakt het mogelijk dat ouders kunnen werken of op een andere manier actief kunnen zijn in de samenleving. We willen een kwalitatief goed aanbod dat aantrekkelijk en divers is. HAP blijft daarom investeren in voor- en vroegschoolse educatie – spelend leren in peuterspeelzalen – en we zijn voor nauwe samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen in Integrale Kindcentra. Dat is de plek waar diverse voorzieningen samenkomen, zoals opvang, onderwijs, bibliotheek, sport en cultuur, en waar een doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar het uitgangspunt is. Dit biedt ook een kans voor het behoud van voorzieningen in de kleine dorpen.

Kortom
  • Jongeren en ouders kunnen kiezen uit een kleine of grote school en het type onderwijs dat bij hen past
  • Scholen krijgen een bredere functie in de wijk; alle wijkbewoners kunnen er terecht. Dat kan zowel een basisschool als een school voor voortgezet onderwijs zijn
  • Jongerencentra moeten elke dag open zijn voor ontmoeting en activiteiten van tieners en jongeren
  • Goede aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs is essentieel voor een kansrijke toekomst