Karakter

Haarlemmermeer is volop in beweging. Haarlemmermeer bloeit en groeit, op eigen kracht en door de fusie met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hierdoor neemt het aantal dorpen toe met 5 en worden het er dus 31. Elk dorp heeft z’n eigen karakter. Ze zijn verscheiden en uniek, variërend van de stadse trekken van Hoofddorp tot het landelijke karakter van Penningsveer. HAP begrijpt dat de dorpen en wijken hun uniciteit en een zekere mate van zelfstandigheid willen behouden. HAP heeft haar wortels in de dorpen en wijken. Met oog en oor voor wat lokaal speelt en het overzicht van wat op gemeentelijk en regionaal niveau zich ontwikkelt.

Kortom
 • Het dorpshuis of wijkcentrum zijn het bruisende hart van dorp of wijk: het kopje koffie is betaalbaar en er is altijd iets te doen.
 • Levensloopbestendig bouwen is het uitgangspunt bij nieuwbouwplannen. Er moet blijvend gekeken worden naar diversiteit in woonwensen voor jong én ouder
 • Inwoners moeten voorrang kunnen krijgen bij sociale woningbouw in hun dorp.
 • In kleine dorpen behouden we het landelijke karakter en bij OV-knooppunten kiezen we voor verstedelijking
 • Geen verkoop van sociale huurwoningen in de kleine dorpen
 • Straten, wegen en openbaar groen moeten goed worden onderhouden als voorwaarde voor een prettige leefomgeving.
 • Meer dan de helft van de huur- en koopwoningen moeten in de sociale- en middeldure sector gebouwd worden.
 • Voor het behoud van landbouwgrond bepalen agrariërs en gemeente samen de ondergrens: het polderpact!
 • Bij de gemeentelijke dienstverlening staat de mens centraal, wordt helder gecommuniceerd en met de juiste informatie.
 • HAP wil geen uitbreiding van de Amsterdamse haven richting Houtrakpolder; het open en groene karakter van het gebied moet behouden blijven.
 • Behoud van cultureel erfgoed en cultuureducatie zijn bepalend voor de identiteit van Haarlemmermeer