Niemand tussen wal en schip

De decentralisaties in het sociaal domein zijn gepaard gegaan met grote bezuinigingen; het Rijk heeft voor het verrichten van de taken die het eerst zelf deed, de gemeenten minder geld gegeven. Ook in Haarlemmermeer zien wij hiervan de effecten. HAP trekt een grens: wij willen het sociaal domein niet verder uitkleden en behouden wat we hebben. Dat betekent voor ons het handhaven van het huidige minimabeleid en de voorzieningen voor onze inwoners op het terrein van zorg en jeugdzorg. Als dit betekent dat door minder geld van Den Haag daar vanuit de gemeente geld bij moet, dan zijn we bereid dat te doen. HAP wil dat de voortvarende aanpak van problematische schulden, met een focus op financiële zelfredzaamheid, wordt gecontinueerd. Het is ontoelaatbaar dat inwoners door financiële problemen in een sociaal isolement komen en niet volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Zeker als het om kinderen en jongeren gaat, wil HAP alle zeilen bijzetten.

Kortom
  • Bij een zorgvraag wordt doorgevraagd en maatwerk geboden, zodat niemand tussen wal en schip valt.
  • Het uitgangspunt bij een zorgvraag is dat je zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen
  • Verdere verschraling van zorg en welzijn is wat HAP betreft onacceptabel. Zorg moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor iedereen.
  • Vrijwilligers en mantelzorgers worden optimaal ondersteund: geen overbodige papierwinkel en passende respijtzorg
  • Cliënten- en belangengroepen zijn een structurele gesprekspartner van de gemeente
  • Het minimabeleid blijft zo ruimhartig als het is als onderdeel van een rechtvaardig sociaal beleid
  • Stille armoede en eenzaamheid moeten actief worden opgespoord en bestreden
  • Alle voorzieningen zijn toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat geldt ook voor evenementen en de openbare buitenruimte