Veiligheid

Haarlemmermeer is een veilige gemeente. Dat blijkt uit alle cijfers. HAP vindt dat als het om veiligheid gaat, de wijkagent de spil van de wijk is. Hij kent de bewoners goed en pakt problemen die er zijn samen met hen aan, in samenwerking met andere partijen zoals straatcoaches en jongerenwerkers. Hij spoort bewoners aan om waakzaam te zijn en ongewenste situaties in hun straat te melden. Gelukkig gebeurt dit ook door de vele Whatsapp buurtpreventie groepen die in verschillende dorpen in Haarlemmermeer actief zijn. Een waardevolle aanvulling op het dagelijkse werk van onze politiemensen en toezichthouders.

Kortom
  • De wijkagent is samen met de toezichthouder zichtbaar en benaderbaar aanwezig als spil van de wijk
  • Het Keurmerk Veilig Ondernemen blijft onze norm voor winkelgebieden en bedrijventerreinen
  • Een harde aanpak van relationeel geweld, kinder- en ouderenmishandeling is nodig: een huisverbod voor daders en snelle en adequate hulp voor slachtoffers
  • Gemeentelijke datasystemen moeten voldoende beveiligd zijn om datalekken en hacken te voorkomen