Werk, groei & innovatie

De economie van Haarlemmermeer presteert goed. Veel bedrijvigheid op en rondom onze luchthaven Schiphol vertaalt zich in een gunstige werkgelegenheidsontwikkeling. We hebben meer banen dan dat de beroepsbevolking groot is en relatief weinig mensen die langs de kant staan. Door automatisering en robotisering komen banen zoals we die kennen steeds meer onder druk. De gemeente zal met actief vestigingsbeleid werkgelegenheid in de polder stimuleren en ontwikkelen in sectoren met groeipotentie en innovatiekracht.

Kortom
  • Een goede opleiding, een stageplek en werk moet voor iedereen bereikbaar zijn
  • Als je kunt werken moet je ook werken, betaald of als vrijwilliger
  • De gemeente begeleidt werklozen actief bij het vinden van een passende baan, onder meer door scholing en training aan te bieden en leerwerkplekken
  • Bij het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet voorrang worden gegeven aan lokale ondernemers
  • Door nieuwe oost-west wegverbindingen blijven onze bedrijven en instellingen goed bereikbaar; aansluiting op de A4 is daarbij een voorwaarde
  • Ondernemen vanuit huis of wonen bij je bedrijf: het kan allebei!
  • Starters, ZZP’ers en start-ups worden bij de verschillende fasen in hun ondernemerschap actief ondersteund
  • Als bron van innovatie en werkgelegenheid stimuleren en faciliteren we ons MKB door het opstellen en uitvoeren van een MKB-Agenda
  • Samenwerking tussen gemeente, lokaal bedrijfsleven en onderwijssector zorgt voor werk, groei en innovatie