Bewegen en ontspanning

Sport, cultuur en ontspanning spelen een belangrijke rol in een prettige leefomgeving. De Haarlemmermeerse voorzieningen zijn functioneel, bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. De gemeente faciliteert sportverenigingen bij het aanbieden van sportactiviteiten. HAP vindt dat breedtesport onze ondersteuning verdient.

Bewegen is gezond
Er moeten in onze gemeente voldoende plek- ken zijn om te sporten en bewegen in de wijk, bijvoorbeeld door het aanleggen van trapveldjes en ommetjes. Sport is ook een middel waarbij mensen elkaar leren kennen, doordat verschillende groepen bij elkaar komen. Wat HAP betreft is extra inzet nodig om inwoners, in het bijzonder ouderen en kinderen, te ondersteunen om te bewegen en een gezond gewicht te behouden. Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking moeten gewoon kunnen sporten, net als ieder ander. De gemeente moet het mogelijk maken voor sportverenigingen om hiervoor aanpassingen te doen aan hun sportaccommodatie en faciliteiten. De gebruikers met een beperking worden hierbij actief betrokken. Zo worden ook echt díe aanpassingen gerealiseerd die nodig zijn om het sporten voor hen mogelijk te maken. Het door HAP geïnitieerde persoons- gebonden sportbudget helpt als dat nodig is bij de aanschaf van aangepaste apparatuur. Het aantal verenigingen waar sporters met een beperking terecht kan groeit nog steeds. Dat is een positieve ontwikkeling.

Cultureel avontuur
Bij het aanbod van kunst en cultuur binnen onze gemeente staan de behoeften van onze inwoners centraal. Wat HAP betreft is daarbij het behoud van en het in de schijnwerpers zetten van onze unieke polderidentiteit van groot belang.

Cultuur is van iedereen en is ons verleden, heden en onze toekomst. Daarom vindt HAP dat dit bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor al onze inwoners, van jong tot oud. Een divers aanbod is belangrijk, maar ook meer aanbod in de kleinere dorpen.

Cultuureducatie en cultureel erfgoed
Cultuureducatie is belangrijk voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, zodat ook zij kennis kunnen maken met kunst en cultuur.
Ons cultureel erfgoed, zoals gemaal de Cruquius, boerenhoeves, de Stompe Toren, de Stelling, maar ook begraafplaatsen of de Eendenkooi zijn het waard voor volgende generaties te behouden. Iedereen kan ervan genieten en heeft zo toegang tot de verhalen en de kennis van- en over ons erfgoed.
HAP blijft zich inzetten om het unieke erfgoed te behouden of in ere te herstellen en hanteert daarvoor een ondergrens. Uniek vastgoed, zoals bijvoorbeeld het oude Raadhuis en Molen de Eersteling en het bijbehorende molenaarshuisje, blijven wat HAP betreft in het bezit van de gemeente.

Kortom

  • Kinderen kunnen dichtbij huis buitenspelen op veilige en uitdagende speeltoestellen in goed onderhouden speeltuintjes.
  • Wijkparken worden behouden en opgeknapt, er worden wandelpaden met bankjes aangelegd en langs wandelroutes komen beweegtoestellen.
  • Park21 moet een groen en recreatief park worden en geen pretpark.
  • Cultureel erfgoed en cultuureducatie zijn medebepalend voor de identiteit van Haarlemmermeer.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!