Hoe gaan we dit betalen?

Uiteindelijk moet de rekening van dit alles worden betaald. Gemeentelijke belastingen en leges dekken een deel van de gemeentelijke uitgaven. HAP maakt bij haar keuzes voortdurend de afweging tussen noodzaak en betaalbaarheid en zet de mens centraal, ook bij de financiële keuzes. Ons uitgangspunt is dat de gemeente nooit meer belasting van haar inwoners en ondernemers vraagt dan nodig is voor het uitvoeren van beleid.

Wij willen gezonde overheidsfinanciën en beseffen ons terdege dat er met gemeenschapsgeld wordt gewerkt. Financiën zijn daarom altijd transparant en inzichtelijk en het uitgangspunt is sober en doelmatig.

Kortom

  • Wij willen gezonde overheidsfinanciën en zijn ons ervan bewust dat er met gemeenschapsgeld wordt gewerkt.
  • Financiën zijn altijd transparant en inzichtelijk en voor uitgaven is sober en doelmatig het uitgangspunt.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!