Navigation

Als u één van de wethouders wilt spreken, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij het secretariaat van het college van B en W via telefoonnummer 0900 1852 of via een e-mail aan spreekuurcollege@haarlemmermeer.nl

Marjolein SteffensWethouder

Wethouder Fysieke leefomgeving, Dienstverlening, Participatie en Doelgroepenbeleid (Jeugd, Senioren, mensen met een beperking)

4e locoburgemeester

Portefeuille
Dienstverlening inwoners
Participatie inwoners (samen met de burgemeester – Wijken- en kernencontacten)
Doelgroepenbeleid en Emancipatie
Maatschappelijk Vastgoed
Beheer en Onderhoud / Fysieke Leefomgeving

Projecten:
Hoofddorp Centraal (samen met wethouder Elzakalai)
Hart van Zwanenburg

Ap ReindersWethouder

Wethouder Ondernemerschap, Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid

6e locoburgemeester

Portefeuille
Ondernemerschap
Dienstverlening Bedrijven
Participatie Bedrijven
Arbeidsmarktbeleid
Sociale Zaken
Aanbestedingsbeleid

'HLMR: Krachtig Samen Werken'

Download

— Collegeprogramma 2014-2018