André Markus

“Ik voorzie dat er zeker op het gebied van Schiphol de nodige uitdagingen komen te liggen, zowel voor het bedrijfsleven als voor de bewoners. Ik denk dat dat geen gemakkelijk dossier is. Voor het bedrijfsleven is het goed dat de bedrijvigheid blijft, maar we moeten het op zekere hoogte in de gaten houden want het gaat wel ten koste van het leefmilieu. Er is namelijk een grote verantwoordelijkheid naar burgers”

 

Kan je iets over jezelf vertellen, wie ben je, waar woon je en wat doe je?

‘Ik ben André Markus, ik ben woonachtig in Zwanenburg en in het dagelijks leven ben ik eigenaar van een full servicebedrijf voor ondernemers. Het is een dienstverlenend bedrijf wat zich niet alleen met de financiële kant van het ondernemerschap bezighoudt, maar ook met online marketing en media. 1 bureau voor advisering, bedrijfsadministraties, fiscale aangiften, websitedesign en online marketing. Zo ontzorgen wij de ondernemer zodat deze zich kan focussen op het feitelijke ondernemen: rendement maken. Ik hou mij vooral bezig met het begeleiden en adviseren van ondernemers en in het bijzonder de opvolgers; de nieuwe generatie die het gaat overnemen.

Welke passies heb je nog meer naast je dagelijkse werkzaamheden?

‘Sinds 2011 ben ik penningmeester en coördinator voor de media en de PR van een vereniging genaamd Smaragd. Dat is een goed doel voor een kindertehuis in Indonesië. Dat is niet echt lokaal maar goed doen is niet gebonden aan grenzen. Maar als ik wat zie in mijn directe woonomgeving ben ik daar wel vaak mee bezig en kijk ik of ik iets kan betekenen voor de buurt. Bijvoorbeeld door de gemeente te prikkelen tot vernieuwing, reparatie of onderhoud. Als er over belangrijke onderwerpen wordt gepraat steun ik die, maar ik sta niet voorop de barricade hoor, dat niet.’

Wat is er zo mooi aan Haarlemmermeer?

‘Ik ben geboren in Halfweg, maar ik voelde me niet iemand die alleen behoorde tot Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Ik ben woonachtig geweest in zowel Halfweg en Zwanenburg, ik heb hier in Haarlemmermeer op school gezeten, ik heb de periode meegemaakt dat Schiphol groeide en dat er veranderingen optraden in de gemeente. Ik vind dat Haarlemmermeer een gemeente is met veel mogelijkheden en veel bedrijvigheid, er is altijd wat te doen. Dit is onze woonomgeving en daar zij we gelukkig in. Voor mij biedt het als ondernemer en bewoner zoveel kansen.’

Welk uitdagingen zie je voor de komende 4 jaar voor de gemeente Haarlemmermeer?

‘Ik voorzie dat er zeker op het gebied van Schiphol de nodige uitdagingen komen te liggen, zowel voor het bedrijfsleven als voor de bewoners. Ik denk dat dat geen gemakkelijk dossier is. Voor het bedrijfsleven is het goed dat de bedrijvigheid blijft, maar we moeten het op zekere hoogte in de gaten houden want het gaat wel ten koste van het leefmilieu. Er is namelijk een grote verantwoordelijkheid naar burgers. En waar die grens nou precies ligt weet ik niet. Voor sommige gebieden is die al bereikt. Ook denk ik aan infrastructuur. Daar kan nog veel aan gesleuteld worden om het nóg leefbaarder te maken. Ik vind dat er in Zwanenburg iets meer gedaan kan worden aan de leefomgeving. Wij hebben bijvoorbeeld een park in Zwanenburg. Daar staan bomen en er gebeurt zo nu en dan wat, maar verder niks. Er kan meer aan worden gedaan om mensen daarheen te lokken. Om het stukje bos iets interessanter te maken. En dat kan veranderen door niet alles binnen de kern van het gebied te doen, maar ook erbuiten. Als uitdaging heb je ook de woningbouw. En als ik dan over Zwanenburg spreek, is de noodzaak daar heel hoog. Er is grote behoefte voor jongeren om daar te kunnen wonen. Als dat niet gebeurt krijgen we toch een bepaalde vergrijzing die niet goed is. Maar dat is een uitdaging die continu speelt.’

14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer. Waarom zouden inwoners juist op HAP moeten stemmen?

‘Ik geloof heilig in lokale partijen. Ik zou zelfs eigenlijk echt niet anders willen zien. Landelijke partijen hangen een landelijk beleid aan en dat klinkt door in lokale beleidsbeslissingen. Het gaat om de bewoners in de gemeente en niet daarbuiten. Het beleid van een lokale partij zoals HAP is juist afgestemd op de bewoners van Haarlemmermeer. Ze zijn benaderbaar, staan dicht op de burgers. En daarom beveel ik de HAP aan. Mijn steun en stem hebben ze.’

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!